V režimu Nahrávání se zobrazuje chyba „Videozařízení nenalezeno“.

ID odpovědi 13618

Toto dialogové okno obsahuje informaci, že aplikace Studio se nemůže připojit k videozařízení a dále obsahuje základní pokyny pro digitální i analogové zařízení pro nahrávání. V následujících dvou odstavcích naleznete podrobné pokyny pro odstraňování této chyby pro oba typy zařízení.

Digitální zařízení pro nahrávání

Pokud nahráváte z digitálního zdroje (DV, Digital 8, HDV), postupujte podle následujících kroků, dokud problém nebude vyřešen:

1.      Nastavte v aplikaci Studio zdroj videa na položku 1394: V části Zdroj videa na panelu nastavení Zdroj videa ověřte, zda jsou možnosti pro video a zvuk nastaveny na hodnotu DV CamcorderPinnacle 1394, což je standardní nastavení. Aplikace Studio je nyní nastavena tak, aby nahrávala pomocí portu 1394.

Pinnacle Studio image001 V režimu Nahrávání se zobrazuje chyba „Videozařízení nenalezeno“.

Není-li k dispozici žádná volba DV Camcorder, systém Windows nenačetl ovladač pro hostitelský řadič 1394. Přeskočte na krok Správce zařízení a vyřešte tento problém. Poté, co se ovladač úspěšně načte, ověřte, zda je nahrávání v aplikaci Studio opět funkční.

2.      Kontrolní seznam pro videokamery DV, Digital 8 nebo HDV:

·     Ujistěte se, že kamera je v režimu pro přehrávání (Play). Někteří dodavatelé videokamer mohou používat odlišnou terminologii, například VTR nebo VCR. Všechny tyto režimy označují stejný stav: videokamera bude přehrávat z pásky. Videokamera nesmí být v režimu pro nahrávání (Camera).

·     Videokamera musí být zapnutá. Musí být připojena k elektrické síti. Neměla by být napájena z baterií.

·     Videokamera by měla být prostřednictvím kabelu 1394 připojena k portu Firewire počítače.

·     Odpojte a připojte kabel 1394 ke kameře i k počítači, abyste se ujistili, že oba konce kabelu jsou správně zasunuty. Máte-li k dispozici více portů 1394, vyzkoušejte je všechny. Aplikace Studio bude z videokamery DV nebo Digital8 nahrávat pouze v případě, že je připojena prostřednictvím portu DV/Firewire/1394 (nikoli portu USB).

3.      Správce zařízení: Ve Správci zařízení ověřte, zda jsou načteny ovladače pro řadič 1394 a digitální videokameru.

·     Klepněte na tlačítko Start Ø Ovládací panely. V dialogovém okně Ovládací panely klepněte na panel Systém.

·     V zobrazeném dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Hardware.

·     Klepněte na tlačítko Správce zařízení.

·     Ovladač pro kartu 1394 je v seznamu uveden v uzlu Hostitelský řadič pro sběrnici IEEE 1394 jako Hostitelský řadič Texas Instruments OHCI-IEEE 1394. Čip na vaší kartě může pocházet od jiného výrobce, takže v seznamu může být uveden pod jiným názvem než Texas Instruments. Pokud je u zařízení zobrazena ikona chyby se žlutým vykřičníkem, potom zařízení není načteno správně.

·     Ovladač pro videokameru je uveden ve skupině Zařízení pro zpracování obrázků jako „Videokamera DV značka výrobce“ (kde parametr značka výrobce nahrazuje Sony, Canon, JVC, atd.). Pokud je u zařízení zobrazena ikona chyby se žlutým vykřičníkem, potom zařízení není načteno správně.

·     Jestliže se vám zařízení nedaří správně nainstalovat, měli byste kontaktovat oddělení odborné pomoci příslušné společnosti.

Poznámka: Při zapnutí a vypnutí videokamery je příslušný ovladač načte a uvolní z paměti. Při zapnutí videokamery by se tvar ukazatele myši měl na chvíli změnit na přesýpací hodiny. V tomto okamžiku je zařízení detekováno a systém Windows načítá ovladač. Systém Windows (XP a Vista) také při zapnutí videokamery a detekování zařízení obvykle zobrazí zprávu Nalezen nový hardware.

Používáte-li samostatnou kartu s portem 1394 (tj. port není na základní desce), vypněte počítač a vložte kartu 1394 do jiné patice PCI. Nemáte-li k dispozici volnou patici, zaměňte kartu 1394 za jinou kartu PCI. Restartujte počítač. Průvodce hardwarem by měl automaticky detekovat nový hardware. V případě potřeby postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci ovladače. Jestliže Správce zařízení nyní oznámí, že karta je správně načtena, spusťte aplikaci Studio a ověřte, zda je nyní nahrávání funkční.

4.      AM Capture (často označování jako AmCap): Jsou-li ovladače pro řadič 1394 i videokameru DV ve Správci zařízení načteny správně a aplikace Studio stále nenahrává z příslušného zařízení, zkuste k nahrávání použít nástroj AM Capture – malý základní nástroj pro nahrávání od společnosti Microsoft, který umí nahrávat ze zařízení DV.

·     Klepněte na příkaz Start Ø Programy Ø Pinnacle Studio 12 Ø Nástroje Ø AM Capture.

·     Klepněte na příkaz nabídky Device Ø Microsoft DV Camera and VCR (ZařízeníØ Digitální videokamery a videorekordéry Microsoft).

·     Procházejte kontrolní seznam uvedený v kroku 2 a ověřte, zda je vaše videokamera k dispozici a funkční.

·     Na videokameře stiskněte tlačítko pro přehrávání. V okně nástroje AmCap by se mělo přehrávat video. Není-li video zobrazeno, vraťte se k kroku 2.

·     Pokud je video přehráváno, klepněte na příkaz Capture Ø Start Capture (Nahrávání Ø Spustit nahrávání).

Pokud nástroj AmCap není schopen nahrávat ze zařízení DV, je zřejmě vadný ovladač rozhraní 1394 nebo ovladač DV, přičemž oba ovladače jsou součástí systému Windows XP. Požádejte o pomoc společnost Microsoft nebo svého dodavatele počítače. Jestliže znáte postup nazvaný Oprava systému Windows XP, můžete jej vyzkoušet. Někteří zákazníci použitím tohoto postupu vyřešili potíže s ovladačem rozhraní 1394.

Pokud je nástroj AM Capture funkční, doporučujeme odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Studio. Jako alternativní řešení můžete video nahrát pomocí nástroje AmCap a poté jej importovat do aplikace Studio k dalším úpravám.

Analogové zařízení pro nahrávání

Nahráváte-li z analogového zdroje (kamera 8mm nebo Hi-8, videorekordér apod.), ověřte, zda jsou video a zvuk nastaveny na vámi používané analogové zařízení. Vyberte svůj hardware v seznamu v části Zdroj videa na panelu nastavení Zdroj videa:

Pinnacle Studio image002 V režimu Nahrávání se zobrazuje chyba „Videozařízení nenalezeno“.

Některá analogová zařízení pro nahrávání nemají vstup zvukového signálu. V takovém případě postupujte následovně:

·     V aplikaci Studio nastavte zařízení pro nahrávání zvuku na vstup vnějšího zdroje zvukové karty.

·     Poté kabelem připojte analogový zdroj zvuku (videorekordér nebo analogovou videokameru) ke vstupu vnějšího zdroje zvukové karty.

Poznámka: Jestliže se nyní při nahrávání zobrazí nové chybové hlášení „Nebyl zjištěn platný vstupní signál“, získáte další nápovědu klepnutím sem.

V režimu Nahrávání se zobrazuje chyba „Videozařízení nenalezeno“.