Technická podpora online

Databáze Support Knowledge Base společnosti Pinnacle obsahuje archiv tisíců pravidelně aktualizovaných článků o nejčastějších dotazech a potížích, které uživatelé mají s aplikací Studio a dalšími produkty společnosti Pinnacle. Tuto databázi lze prohledávat. Tuto znalostní databázi použijte k vyhledání odpovědí na libovolné dotazy týkající se instalace nebo použití aplikace Pinnacle Studio či odstraňování potíží s touto aplikací.

Znalostní databázi můžete otevřít pomocí webového prohlížeče na adrese:

http://www.pcle.com/selfhelp

Zobrazí se domovská stránka znalostní databáze. Chcete-li databázi prohledávat, nemusíte se registrovat. Chcete-li však oddělení technické podpory zaslat specifický dotaz, je nutné, abyste si vytvořili účet znalostní databáze. Než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si prosím ve znalostní databázi všechny článku, které se k vašemu dotazu vztahují.

Použití znalostní databáze

V rozevíracím seznamu Product vyberte položku Studio Version 12. V případě potřeby můžete rovněž vybrat dílčí produkt (Sub-Product) a kategorii (Category). Výběr dílčího produktu nebo kategorie může snížit počet irelevantních výsledků, které vám hledání nabídne, ale může rovněž způsobit vyloučení užitečných článků obecnější povahy. Pokud si nejste jisti, kterou kategorii vybrat, ponechte výběr všech kategorií (All Categories).

Chcete-li vyhledat článek, zadejte do textového pole krátkou frázi nebo skupinu klíčových slov. Nebuďte příliš rozvláční. Nejlepších výsledků při hledání dosáhnete s několika málo slovy.

Příklad hledání

V seznamu běžných potíží dále je první položkou Studio crashes or hangs in Edit mode (Aplikace Studio havaruje nebo se zablokuje v režimu Editace).

Do políčka hledání zadejte text Crash in edit mode (Havárie v režimu Editace) a pak klepněte na tlačítko Search (Hledat). Mělo by se zobrazit zhruba 60 až 150 výsledků. V prvním z nich nazvaném Studio crashes in Edit (Aplikace Studio havaruje v režimu Editace) je uveden seznam známých příčin tohoto problému a jejich možné nápravy.

Pokud vyhledáte jediné klíčové slovo Crash (Havárie), získáte mnohem méně výsledků. Všechny se budou vztahovat k havárii aplikace Studio.

Pokud není při hledání nalezen článek vztahující se k vašemu problému, pokuste se upravit hledání výběrem jiné skupiny klíčových slov. Můžete rovněž použít možnosti Search by (Hledání podle) a Sort by (Řazení podle) a vybrat specifické nebo oblíbené články.

Hledání podle ID odpovědi

Pokud znáte ID odpovědi, kterou hledáte, můžete tuto položku zobrazit přímo. Pokud například dochází k chybě nahrávání při stisknutí tlačítka Start, někdo vám doporučí článek znalostní databáze 2687, I am getting a capture error with Studio (V aplikaci Studio se dochází k chybě při nahrávání). V rozevíracím seznamu Search by (Hledat podle) vyberte položku Answer ID (ID odpovědi), zadejte požadované ID odpovědi do textového pole a klepněte na tlačítko Search (Hledat).

Technická podpora online