Statické obrazy

Videem se obvykle míní pohyblivé obrazy, většina filmů však obsahuje i statické titulky nebo grafiku a může obsahovat i další typy statických obrazů.

Ve filmech můžete používat tyto typy statických obrazů:

·     všechny typy textových titulků a grafiky včetně  titulků rolovacích (svislý pohyb) a plovoucích (vodorovný pohyb),

·     fotografie nebo obrázky uložené v obrazových souborech na disku,

·     jednotlivé videosnímky získané pomocí nástroje Uložení snímku,

·     menu disku pro vytváření disků DVD a VCD. Tyto speciální obrazy jsou popsány zde.

Se všemi uvedenými typy statických obrazů lze pracovat dvěma způsoby podle toho, do které stopy časové osy okna Film je přetáhnete:

·     Chcete-li přidat obraz na celou obrazovku s nehybným pozadím, přidejte obraz do Videostopy.

·     Chcete-li přidat obrázek, který se ve filmu zobrazí s průhledným pozadím nad klipy ve videostopě, umístěte jej do stopy titulků. Chcete-li použít tento způsob, musí být obrázek ve formátu TIFF (obvykle s příponou souboru TIF) s průhlednou oblastí obrázku definovanou pomocí kanálu alfa, jak to tento formát umožňuje.

Poznámka: Uživatelé aplikace Studio Plus mohou navíc umístit obrázky do překryvné stopy v časové ose. Více informací naleznete v kapitole Střih dvou stop v aplikaci Studio Plus.

Album obsahuje samostatné části pro titulky, obrázky a menu disku. Všechny tyto prostředky jsou uloženy jako samostatné soubory na pevném disku. V Editoru titulků aplikace Studio můžete také vytvářet vlastní titulky a menu disku a přidat je přímo do filmu, aniž byste je nejprve uložili do samostatného souboru. Stejně tak statické videosnímky můžete přidat přímo z nástroje Uložení snímku.

Obrazy na celou obrazovku

Obraz na celou obrazovku získáte tak, že obrázek přesunete do Videostopy. Zaplňuje celou obrazovku namísto videa. Jakmile skončí předchozí klip, aplikace Studio přehraje klip statického obrazu. Vizuální efekt je takový, že video skončí a je nahrazeno grafikou, dokud nezačne další klip.

Pinnacle Studio 211 full screen images Statické obrazy

Překryvné obrazy

Překryvný obraz je takový, který jste umístili do stopy titulků. Je zobrazen přes aktuální videoklip, aniž by jej zcela nahrazoval. Průhledná oblast obrázku musí být definována pomocí kanálu alfa.

Pinnacle Studio 212 overlay images Statické obrazy

Tvorba prezentace

Chcete-li sestavit rychlou prezentaci statických obrazů nebo videoklipů, můžete využít funkci aplikace Studio Doplnit přechody a rychle vložit zvolený přechod mezi všechny dvojice klipů nebo obrazů.

Použití efektů

Na statické obrazy můžete použít většinu zásuvných obrazových efektů aplikace Studio. (Výjimkou jsou efekty jako Rychlost, které mají smysl pouze u pohyblivého videa.)

ð Editace statických obrazů

ð Ukládání snímků

Statické obrazy