Editace statických obrazů

Stejně jako ostatní typy klipů i statické obrazy můžete trimovat přímo na časové ose okna Film nebo pomocí nástroje Vlastnosti klipu.

Popis prvního způsobu naleznete v tématu Trimování na časové ose pomocí úchytů. Rozdíl v případě statického obrazového klipu spočívá v tom, že jeho délku můžete libovolně prodloužit, zatímco videoklip nemůže být delší než původní scéna v albu.

Efekty jako Rozmazání, Vykreslení či Oprava barev můžete na všechny typy statických obrazových klipů použít stejným způsobem jako na videoklipy.

ð Úpravy vlastností obrazového klipu

Editace statických obrazů