Anatomie tématu

Chceme-li se podívat na příklady toho, jak fungují témata, podívejme se blíže na téma „50. léta moderní“, které obsahuje pět šablon.

Všechny tyto šablony v tomto konkrétním tématu používají stejný design pozadí – abstraktní rolující vzor. Ten je vidět pořád s výjimkou segmentů videa umístěného na celý snímek. Barva vzoru je nastavena pomocí ovládacího prvku parametru, který je u každé z těchto šablon k dispozici v Editoru témat.

Nyní se postupně podívejme na jednotlivé šablony, abychom viděli, jak jsou konstruovány z prvků – klipů a titulků – které zadáte v Editoru témat.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   opening Anatomie tématuÚvod: Šablona úvodu obvykle začíná nějakou animací, včetně titulků, a končí videem umístěným na celý snímek. Náš příklad 50. léta moderní dodržuje tento model.

Rolující animace na pozadí prochází většinovou částí této sekvence. V rámci animace se zobrazí dva upravitelné titulky. Ty představují na níže uvedeném diagramu čáry na panelu Animace. Oba titulky připlují do snímku a zase z něj odplují (tmavá barva čáry) s jeden a půl sekundovou pauzou na statické zobrazení (světlá barva čáry).

Pinnacle Studio image002 Anatomie tématu

Schématická reprezentace šablony úvodu v tématu 50. léta moderní při výchozí délce přibližně 14 sekund.

Současně s tím, jak druhý titulek mizí ze snímku, spustí se animovaný panel obsahující dílčí klip s běžícím videem. Do časového úseku 11:18 se video v tématickém klipu zvětší na velikost celého snímku a zůstane v této podobě do konce (bílá část panelu Video v diagramu).

Ve výchozím nastavení je délka tohoto tématického klipu 13:29. Začleněný videoklip začíná s pevným časovým posunem 7:03 a běží do konce. Jeho délka je tedy 6:26. Když je váš dílčí videoklip dostatečně dlouhý, můžete prodloužit celkový klip a rozšířit tak část, kdy je video zobrazené na celý snímek. Tato možnost je indikována v diagramu výše šipkou na konci panelu Video.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon ?segue a Anatomie tématuVolný přechod A: Šablony volného přechodu spojují dvě sekvence videa na celý snímek nějakým druhem animace. První příklad volného přechodu začíná dvěma sekundami videa na celý snímek, potom nastane oddálení, které odhalí sestavu několika video panelů spuštěných současně. Přiblížení koncového dílčího klipu vede do rozšiřitelné části videa na celý snímek.

Pinnacle Studio image004 Anatomie tématu

Volný přechod A integruje více zdrojů videa.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon ?segue b Anatomie tématuVolný přechod B: Tento volný přechod plní základní úkol propojení dvou videoklipů jednodušším způsobem než v předchozím případě. První dílčí klip začíná na celém snímku, potom dojde k jeho oddálení a současnému odplutí z prohlížeče při otáčivém pohybu. Když se dostane do zobrazení zadní strana otáčejícího se panelu, uvidíte druhý klip, který nahradí ten první. Panel se přiblíží a zaplní snímek na konci klipu.

Pinnacle Studio image006 Anatomie tématu

Volný přechod B vytvoří jednodušší přechod.

Znovu je možné segment na celou obrazovku druhého dílčího klipu prodloužit roztažením tématického klipu na časové ose.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue c Anatomie tématuVolný přechod C: Tento přechod je podobný volnému přechodu B s tím rozdílem, že plující video panel bude mít uprostřed jedno otočení navíc, aby se do sekvence dostal další dílčí klip.

Pinnacle Studio image008 Anatomie tématu

Volný přechod C zahrnuje překlenující dílčí videoklip.

Koncový dílčí klip je opět možné prodloužit.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   ending Anatomie tématuKonec: Účel koncové šablony je zrcadlový k účelu úvodní šablony a v tomto příkladu je téměř přesně zrcadlena i interní struktura. Video na celý snímek ustoupí plujícímu panelu, který uvolní cestu animovaným titulkům – přesně opačně než tomu bylo ve výše popsané úvodní sekvenci. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v tomto případě nelze část klipu zobrazenou na celý snímek prodloužit.

Pinnacle Studio image010 Anatomie tématu

Koncové téma je v podstatě zrcadlovým obrazem úvodního tématu.

Anatomie tématu