Použití nástroje Editor témat

Každá tématická šablona má vlastní sadu bloků pro video obsah a fotografický obsah, kterou představují umisťovací oblasti v Editoru témat. Většina šablon má alespoň jednu, maximální počet je šest. U některých jsou k dispozici také titulky a další parametry, podle toho, co je potřeba k upravení speciálních funkcí.

Editor témat je uprostřed rozdělený na dvě části. Nalevo máte prostřednictvím mini alba přístup ke knihovnám videí a statických snímků a napravo se nachází panel pro úpravy. Zde se nacházejí umisťovací oblasti pro video a obrázky a současně všechna textová pole a další ovládací prvky vyžadované parametry šablony.

Pinnacle Studio image001 Použití nástroje Editor témat

Levá strana nástroje Editor témat obsahuje mini album pouze s kartami pro videa a fotografie. Pravá strana obsahuje umisťovací oblasti pro tématické klipy a ovládací prvky pro nastavení parametrů. Z mini alba nebo okna Film přetáhněte videoklipy nebo statické obrazové klipy do umisťovací zóny. Pokud je nutné vytvořit delší dílčí klip, můžete také vybrat více klipů souvislého videa a přetáhnout je do této zóny jako celek.

Práce s umisťovacími zónami

Mazání v umisťovacích zónách: Chcete-li z umisťovací zóny smazat dílčí klip, klepněte do zóny pravým tlačítkem myši a vyberte z místní nabídky příkaz Smazat.

Kopírování dílčích klipů do okna Film: Chcete-li kopírovat dílčí klip z umisťovací zóny v Editoru témat na časovou osu (nebo do jiného pohledu okna Film), klepněte pravým tlačítkem myši na příslušnou zónu a vyberte v nabídce příkaz Přidat na časovou osu. Tato akce se obvykle používá k přidání nebo úpravě efektu u dílčího klipu před jeho přetažením zpět do tématického klipu.

Ztlumení zvuku dílčího klipu: Některé umisťovací zóny jsou označeny symbolem zvuku Pinnacle Studio 176 theme template audio on Použití nástroje Editor témat, který označuje, že zvuková část jakéhokoli videa bude v této zóně zahrnuta do zvuku tématického klipu. Pokud nechcete zvuk použít, ztlumte dílčí klip klepnutím na symbol zvuku Pinnacle Studio 176 theme template audio off Použití nástroje Editor témat.

Zarovnání dílčích klipů: Video v umisťovací zóně lze umístit pomocí myši vzhledem k časovému oknu příslušné zóny. Když vstoupí ukazatel myši do umisťovací zóny, kde je k dispozici přebytečné video, změní se na šipku se dvěma hroty. Chcete-li ovládat jezdec začátku klipu pod touto zónou, klepněte levým tlačítkem myši a podržte ho stisknuté. Posuňte myš zpátky a dopředu a nastavte úvodní snímek dílčího klipu.

Pinnacle Studio image004 Použití nástroje Editor témat

Chcete-li nastavit úvodní snímek dílčího klipu, podržte stisknuté levé tlačítko myši, když je ukazatel na umisťovací oblasti, a posuňte ho vodorovně. Chcete-li použít přesné trimování, bude změna provedená daným posunutím myši nejdříve malá a se zvětšující se vzdáleností se rychle zvětší. K provedení požadované úpravy tedy může být nutné myš značně posunout.

Při posunutí jezdce začátku klipu se aktualizuje ikona v umisťovací zóně tak, aby zobrazila nový úvodní snímek. Současně se v přehrávači zobrazí snímek, který se nachází v aktuální pozici jezdce. Pokud je umisťovací zóna, se kterou pracujete, v daném časovém indexu aktivní, bude náhled odrážet jakékoli změny úvodního snímku. Když dolaďujete úvodní snímek dílčího klipu, je dobrý nápad nastavit pozici jezdce do umístění, kde bude náhled přehrávače nejvíc nápomocný.

Použitím jezdce začátku klipu nezměníte pozici dílčího klipu v rámci tématického klipu, ani jeho dobu trvání. Namísto toho pouze vyberete, která část dílčího klipu se použije. Editor témat neumožňuje nastavit začátek dílčího klipu tak pozdě, aby se video přehrálo a umisťovací zóna zůstala i nadále aktivní. Pokud například umístíte šestisekundový segment do umisťovací zóny vyžadující pětisekundové video, nebudete moci nastavit počátek dál než jednu sekundu od začátku dílčího klipu.

Pokud je dílčí klip dokonce kratší než doba trvání umisťovací zóny nebo má stejnou délku, nejsou možné žádné úpravy úvodního snímku. Když se zobrazí tématický klip, bude poslední snímek dílčího klipu, pokud je nutné zaplnit čas přidělený příslušné umisťovací zóně, zmrazen.

Přidání efektů do umisťovacích zón

Video efekty nebo zvukové efekty nelze přidávat k dílčímu klipu v samotném Editoru témat. Namísto toho klepněte pravým tlačítkem myši do umisťovací zóny a vyberte z místní nabídky příkaz Přidat na časovou osu. Vyhledejte umístění klipu na časové ose (v pozici kurzoru). Od tohoto bodu je to jen další klip: podle svých představ ho trimujte a přidejte k němu efekty nebo je upravte obvyklým způsobem. Nakonec ho přetáhněte do umisťovací zóny a přepište tak předchozí obsah. Kopii tohoto klipu na časové ose nyní můžete smazat.

Použití nástroje Editor témat