Vytváření tématických klipů

Chcete-li vytvořit tématický klip, použijte libovolnou standardní metodu pro přidání obsahu do projektu:

·     Přetáhněte ikonu z části Témata v albu do okna Film.

·     Vyberte v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na ikonu šablony, možnost Přidat do projektu.

·     Po vyjmutí nebo kopírování existujícího tématického klipu vložte obsah schránky systému Windows.

Každé téma je konfigurováno tak, aby se zobrazilo na stopě, která přísluší typu obsahu konkrétního tématu.

·     Témata, jejichž obsahem je překryvná grafika s průhledným pozadím, například nadpis nebo rámec efektu Obraz v obraze, jsou obvykle přidávána ke stopě Titulek.

·     Témata s videem umístěným na celý snímek, jako jsou úvodní sekvence, je možné přidat ke stopě Hlavní video (Studio) nebo ke stopě Překryvné video (Studio Plus).

Výchozí délka tématického klipu závisí na návrhu jednotlivých šablon.

Pokud vložíte nový tématický klip na klip již existující na časové ose, nový klip bude vložen vedle starého nebo ho jednoduše nahradí. Výběr operace závisí na pozici ukazatele myši ve vztahu k cílovému klipu po uvolnění tlačítka.

Vložení tématického klipu před nebo za existující klip: Pokud umístíte nový klip blíž k začátku nebo konci existujícího tématického klipu, bude podle toho vložen před nebo za existující klip. Čáry umístění, které ukazují pozici nového klipu na časové ose, jsou nakresleny zeleně.

Pinnacle Studio image001 Vytváření tématických klipů

Nový tématický klip zastoupený ukazatelem myši při kopírování je přetažen poblíž začátku klipu na levé straně. Zelené čáry umístění indikují, kde bude nový klip vložen.

Na obrázku ukazují čáry umístění hranice klipu, které by byly vytvořeny uvolněním tlačítka myši v aktuální pozici na základě výchozí délky šablony. Všechny existující klipy by se posunuly doprava, aby vzniklo místo pro nový klip. Kdybyste namísto toho posunuli nový klip k pravému okraji stejného existujícího klipu, byl by vložen za tento klip.

Nahrazení existujícího klipu: Pokud umístíte nový tématický klip doprostřed existujícího klipu, nahradí nový klip ten starý. Nový klip také převezme veškeré úpravy starého klipu. Čáry umístění nakreslené modře zobrazují hranice klipu, který má být nahrazen. Bez ohledu na navrženou výchozí délku klip tyto hranice zdědí.

Pinnacle Studio image002 Vytváření tématických klipů

Nový tématický klip bude umístěn na střed klipu nalevo a nahradí ho. Umístění ostatních klipů nebude ovlivněno.

Vytváření tématických klipů