Aplikace Studio a počítačová animace

Upravujete-li pomocí aplikace Studio počítačovou animaci nebo chcete-li zkombinovat animaci s digitálním videem, nezapomeňte vytvořit animace se stejnou velikostí snímků a frekvencí obnovování obrazu, jakou používá původní video:

Pinnacle Studio image001 Aplikace Studio a počítačová animace

Pokud tak neučiníte, bude výsledkem zbytečně dlouhá doba renderování a možnost viditelných vad při přehrávání animace.

Aplikace Studio a počítačová animace