Nastavení grafické karty

Jestliže potřebujete minimalizovat zatížení systému při zachování přijatelného zobrazení barev, společnost Pinnacle doporučuje nastavit 16bitovou barevnou hloubku.

Nastavení zobrazení v systému Windows XP:

1.      Vlastnosti. Poté, co se zobrazí dialogové okno Zobrazení – vlastnosti, klepněte na kartu Nastavení.

2.      Máte-li k dispozici více monitorů, vyberte jeden monitor, pro který má být nové nastavení platné.

3.      V části Kvalita barev vyberte položku Střední (16 bitů).

Nastavení zobrazení v systému Windows Vista:

1.      Umístěte kurzor na pracovní plochu, klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Přizpůsobit . V okně Přizpůsobit vzhled a zvuky klepněte na odkaz Nastavení zobrazení.

Zobrazí se dialogové okno Nastavení zobrazení.

2.      Máte-li k dispozici více monitorů, vyberte jeden monitor, pro který má být nové nastavení platné.

3.      V části Barvy vyberte položku Střední (16 bitů).

Nastavení barev je platné pouze pro zobrazení na monitoru počítače. Nahrané videoklipy se na výstupu videa zobrazí v plných barvách a v úplném rozlišením.

Nastavení grafické karty