NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

Tvorba hudebního videa vypadá jako náročný úkol, dokonce i s pohodlnými editačními funkcemi aplikace Studio. Desítky krátkých klipů je nutné pečlivě vyrovnat podle rytmu hudebního doprovodu, aby byly hudba a video správně koordinovány.

Pinnacle Studio 171 video tool icon   smartmovie NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMoviePomocí nástroje aplikace Studio SmartMovie však můžete sestavit dynamické hudební video synchronizované podle rytmu téměř okamžitě, a to v řadě stylů a pomocí libovolné kombinace videozáznamu a hudby.

Můžete také vytvářet prezentace. Nástroj SmartMovie umožňuje z libovolné sady statických obrazů vytvořit okamžitou prezentaci, a to v řadě stylů a se synchronizovanou hudbou.

Pinnacle Studio image002 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovieNástroj SmartMovie vás pomocí jednoduchých pokynů postupně provede procesem tvorby. Nejprve pomocí Alba vyhledejte videoscény nebo statické obrazy, které chcete použít, a přetáhněte je do okna Film.

Tip: Při práci se zvukovými klipy je doporučeno použít zobrazení časové osy v okně Film.

Po umístění videa přidejte do stopy hudby na pozadí  klip SmartSound,  skladbu ze zvukového disku CD nebo digitální hudbu (wav, mp3). Délka tohoto klipu (nikoli množství použitého obrazového materiálu) určuje délku hudebního videa. Nemáte-li k dispozici dostatečné množství obrazového materiálu, nástroj SmartMovie použije k dosažení požadované délky trvání videoklipy nebo obrázky vícekrát. Naopak, videoklipy nebo obrázky budou vynechány, máte-li k dispozici více obrazového materiálu, než který lze v rámci délky trvání skladby použít.

Výjimka: Při tvorbě prezentace zaškrtnutím možnosti Použít všechny obrázky (podrobnosti naleznete níže) určuje konečnou délku trvání projektu počet použitých obrázků nikoliv délka hudebního klipu.

Styly nástroje SmartMovie

V rozevíracím seznamu v horní části okna nástroje SmartMovie vyberte styl. K dispozici jsou různé styly pro hudební video i prezentační projekty.

Pinnacle Studio image003 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

Při posouvání seznamu stylů se ve stavové bublině zobrazuje stručný popis jednotlivých stylů.

Pinnacle Studio image004 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovieU stylů videa dosáhnete nejlepších výsledků, jestliže je počáteční délka videozáznamu přibližně dvojnásobkem délky zvukové stopy. Každý ze stylů prezentace má vlastní ideální poměr mezi počtem obrázků a délkou skladby. Stavová bublina poskytuje návod k získání správných proporcí.

Nastavení nástroje SmartMovie

Chcete-li obrazový materiál promíchat bez ohledu na původní pořadí, zaškrtněte možnost Použít klipy v náhodném pořadí. Tato možnost je u některých stylů nastavena jako výchozí. Konečný produkt tak získá relativně jednotný charakter, avšak za cenu ztráty kontinuity sdělení.

Pinnacle Studio image005 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

Zaškrtněte políčko Použít všechny obrázky, chcete-li zajistit, aby byly v prezentaci skutečně použity všechny obrázky přidané do projektu, bez ohledu na délku trvání sestavené hudby. Aplikace Studio provede opakování nebo sestřih hudebního klipu, aby odpovídal požadovanému počtu vybraných obrázků.

Poznámka: Možnost Použít všechny obrázky, ovlivní pouze prezentace SmartMovie, nikoliv hudební video.

Pomocí jezdce Relativní hlasitost můžete nastavit důležitost stopy Hudba na pozadí vzhledem ke zbývajícím zvukovým stopám. Chcete-li ve výsledném videu slyšet pouze hudební stopu, posuňte jezdec úplně doprava.

Pinnacle Studio image006 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

Posledním přípravným krokem je zadání textu, který má být použit v úvodních a závěrečných titulcích. Každý řádek textu se skládá ze dvou upravitelných polí. Mezi levým a pravým polem můžete přecházet pomocí kláves TAB a SHIFT+TAB.

Pinnacle Studio image007 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

Velký okamžik…

Na závěr klepněte na tlačítko Vytvořit video SmartMovie a počkejte, než aplikace Studio vygeneruje film.

Pinnacle Studio image008 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

Použití nástroje SmartMovie v režimu nahrávání

Aplikace Studio umožňuje přímý přechod od nahrávání videa k nástroji SmartMovie. Chcete-li tuto možnost použít, jednoduše spusťte nahrávání jako obvykle a potom zaškrtněte příslušné políčko v dialogovém okně Spustit záznam.

Pinnacle Studio image009 NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie

NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ HUDEBNÍHO VIDEA SmartMovie