Střih rozdělením

Při střihu rozdělením jsou zvuk a video klipu trimovány samostatně, takže přechod videa nastane v jiném okamžiku než přechod zvuku.

Poznámka: V aplikaci Studio Plus lze střih rozdělením provádět i u překryvných stop videa a zvuku pomocí obdobných metod, jaké jsou popsány v této části.

Při použití L‑střihu video předchází synchronizovanému zvuku, při použití J‑střihu přichází první zvuk.

Tip: Chcete-li dosáhnout rychlejšího a přesnějšího trimování, doporučujeme, abyste během provádění postupů uvedených v této části ponechali otevřený nástroj Vlastnosti klipu. Tento nástroj můžete otevřít poklepáním na některý videoklip, dříve než začnete.

L‑střih

Při použití L‑střihu dojde ke střihu na nové video před střihem zvuku.

Představte si lekci nahranou na videokazetě, kdy záběry mluvčího pravidelně střídají záběry cestování nebo přírody, které ilustrují probírané téma.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Střih rozdělením

Současný střih zvuku a videa.

Namísto současného střihu zvuku a videa se můžete rozhodnout, že hlas mluvčího bude přesahovat do následující scény. Divákům tak bude jasné, že nová scéna, kterou nyní sledují, ilustruje výklad mluvčího.

Všimněte si, že hranice videoklipu a zvukového klipu ve výsledném střihu mají tvar písmene L.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Střih rozdělením

Střih zvuku následuje po střihu videa. Na obrázku je zvýrazněn výsledný tvar písmene L.

Tento postup lze účinně využít mnoha způsoby. Můžete jej vzít do úvahy pokaždé, když video druhého klipu ilustruje zvuk prvního klipu.

Provedení L-střihu:

1.      Upravte časové měřítko, abyste mohli snadno odečíst počet snímků nebo sekund, které se mají překrývat.

2.      Vyberte levý klip a trimujte jeho pravý okraj k místu, kde má končit zvuk.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Střih rozdělením

3.      Zamkněte zvukovou stopu. Nyní přetáhněte pravý okraj videa téhož klipu doleva na místo, kde má začínat video následujícího klipu.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Střih rozdělením

4.      Ponechejte zvukovou stopu stále zamčenou a přetáhněte video druhého klipu doleva až k původnímu klipu.

Pokud na začátku druhého klipu není dostatek přebytečného videa, aby bylo toto trimování možné, bude nejprve nutné trimovat dostatečně velký úsek videa i zvuku a operaci opakovat.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Střih rozdělením

5.      Odemkněte zvukovou stopu.

Video nyní střihem přejde do druhého klipu dříve než zvuk. Video bylo trimováno na konci prvního klipu a zvuk byl trimován na začátku druhého klipu.

J‑střih

Při použití J-střihu dojde ke střihu zvuku před změnou videa. Tento způsob může být účinný, pokud zvuk druhého klipu připravuje diváka na materiál v nové scéně.

Vraťme se k příkladu s lekcí na videokazetě a předpokládejme, že nyní na konci vloženého záběru přejdeme zpět k mluvčímu. Pokud necháme další část lekce zaznít o několik okamžiků dříve, než se znovu objeví obraz pódia, změna nebude tak náhlá.

Hranice klipů nyní mají tvar písmene J:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Střih rozdělením

Střih zvuku přichází před střihem videa. Na obrázku je zvýrazněn výsledný tvar písmene J.

Provedení J-střihu:

1.      Upravte časové měřítko, abyste mohli snadno odečíst počet snímků nebo sekund, které se mají překrývat.

2.      Stejně jako v předchozím případě trimujte pravý okraj levého klipu, a to video i zvuk, o interval překrytí.

3.      Zamkněte zvukovou stopu. Nyní přetáhněte pravý okraj videa téhož klipu znovu doprava v délce intervalu překrytí.

4.      Odemkněte zvukovou stopu.

Zvuk nyní střihem přejde do druhého klipu dříve než video.

Poznámka: Uvedené postupy provedení L-střihu a J‑střihu nejsou jediné možné. Dalším způsob J-střihu je například trimovat pravý klip k požadovanému začátku videa, zamknout videostopu a přetáhnout zvukovou stopu doleva, aby překrývala zvuk levého klipu.

Střih rozdělením