Trimování videoklipů

Nahrané videoscény většinou obsahují více materiálu než je skutečně třeba k vytvoření filmu. Trimování, proces nastavení vstupního a výstupního bodu klipu s cílem odstranit nežádoucí materiál, představuje základní editační operaci.

Trimováním nedojde ke ztrátě žádných dat; aplikace Studio nastaví nový počáteční a koncový bod klipu v okně Film, avšak zdrojový materiál klipu – původní scéna alba – zůstane beze změn. To znamená, že stále můžete obnovit původní stav klipu nebo nastavit jiné body trimování.

Aplikace Studio nabízí dva způsoby trimování jakéhokoli klipu (videoscény, přechody, titulky, statické obrazy, zvukové klipy a menu disku):

·     přímo na časové ose,

·     pomocí nástroje Vlastnosti klipu.

Videoklip můžete trimovat nastavením libovolného vstupního a výstupního bodu v rámci původní scény.

ð Trimování na časové ose pomocí úchytů

ð Tipy při trimování klipů

ð Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu

ð Obnovení trimovaných klipů

Trimování videoklipů