Tipy při trimování klipů

Máte-li během trimování potíže s manipulací s okraji klipů, zkuste následující:

·     Ověřte, zda je klip, který chcete trimovat, vybrán a zda je vybrán pouze tento klip.

·     Roztáhněte časové měřítko, abyste si usnadnili jemné nastavení.

·     Neroztahujte časové měřítko příliš, jinak budou klipy příliš dlouhé. Pokud k tomu dojde, použijte funkci Zpět, dokud nebude nastaveno vhodné měřítko. Měřítko také můžete zmenšit přetažením doleva nebo zvolením příslušné hodnoty z místní nabídky časové osy.

Tipy při trimování klipů