Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu

Pinnacle Studio 121 video tool icon   clip properties Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipuPřestože videoklipy můžete trimovat přímo na časové ose s přesností na jeden snímek, rychlé a přesné trimování lze často snáze provést pomocí nástroje Vlastnosti klipu. Chcete-li tento nástroj otevřít, vyberte klip, který chcete změnit, a potom použijte příkaz nabídky Nástroje Ø Vlastnosti klipu nebo klepněte na některé tlačítko panelu nástrojů v levé horní části okna Film. (Dalším klepnutím na stejné tlačítko nástroj zavřete.)

V případě videoklipů (a vlastně všech klipů kromě titulků) můžete nástroj Vlastnosti klipu otevřít a zavřít také poklepáním na klip v libovolném zobrazení okna Film.

Pomocí nástroje Vlastnosti klipu můžete upravit libovolný druh klipu. Nástroj pro každý typ nabídne příslušnou sadu ovládacích prvků.

Textové pole Název: V případě videoklipů slouží většina vlastností klipu k trimování. Jedinou výjimkou je textové pole Název, pomocí kterého můžete klipu přiřadit vlastní název a nahradit výchozí název přiřazený aplikací Studio.

Pole Jméno je v nástroji Vlastnosti klipu k dispozici pro všechny typy klipů. Názvy klipů jsou použity v okně Film v zobrazení Seznam klipů a zobrazí se rovněž jako popisky, pokud přesunete kurzor myši na klipy v zobrazení Klipy.

Pinnacle Studio image002 Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu

Oblasti náhledu: V samostatných oblastech náhledu jsou zobrazeny vstupní a výstupní snímky trimovaného klipu spolu s časovým kódem a tlačítky krokování. Rozložení obou oblastí náhledu se podobá přehrávači během normální editace.

Nastavení polohy přehrávání: Pomocí jezdce v dolní části nástroje můžete nastavit polohu přehrávání kamkoli v klipu. Polohu přehrávání můžete rovněž nastavit pomocí pole časového kódu a tlačítek krokování umístěných mezi oblastmi náhledu.

Použití počitadel: Polohy udávané všemi třemi časovými kódy se vztahují k začátku klipu, kterému odpovídá poloha 0:00:00.0. Stejně jako časový kód přehrávače i časový kód nástroje Vlastnosti klipu můžete změnit klepnutím do některého ze čtyř polí (hodiny, minuty, sekundy, snímky) a použitím tlačítek krokování. Pokud nevyberete žádné pole, budou se tlačítka krokování vztahovat na pole snímků.

Ovládání posunu: Dokud používáte nástroj Vlastnosti klipu, ovládací prvky posunu umístěné uprostřed nástroje nahrazují ovládací prvky, které jsou normálně zobrazeny v přehrávači. Tyto speciální ovládací prvky posunu obsahují i tlačítko Smyčka/Pozastavit Pinnacle Studio 123 loop button Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu, pomocí kterého lze během úprav bodů trimování opakovaně přehrávat trimovanou část klipu.

Nastavení bodů trimování: Pomocí tlačítka s levou hranatou závorkou Pinnacle Studio 123 left bracket button Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu vedle časového kódu v levé oblasti náhledu a tlačítka s pravou hranatou závorkou Pinnacle Studio 123 right bracket button Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu vedle časového kódu v pravé oblasti náhledu můžete nastavit příslušné body trimování na aktuální pozici.

Body trimování můžete rovněž nastavit následujícím způsobem:

·     zadáním hodnoty přímo do časového kódu,

·     změnou pole časového kódu pomocí tlačítek krokování,

·     přetažením příslušného posuvníku trimování.

Textové pole Délka: V tomto poli je uvedena délka trimovaného klipu v hodinách, minutách, sekundách a snímcích. Pokud tuto hodnotu upravíte, ať již přímým zadáním čísel nebo klepnutím na přidružená tlačítka krokování, změní se výstupní bod klipu. Délka samozřejmě nemůže být kratší než jeden snímek a nemůže přesahovat délku původní videoscény.

Tip: Chcete-li přejít od trimování jednoho klipu ve Videostopě k jinému, ponechejte nástroj Vlastnosti klipu otevřený a klepněte na nový klip nebo přetáhněte posuvník časové osy na nový klip.

Trimování pomocí nástroje Vlastnosti klipu