Zvukové efekty a hudba

Na video lze pohlížet jako na primární vizuální médium. Role ozvučení ve vašich filmech je ale často stejně důležitá jako význam obrázků na obrazovce.

Profesionální filmy a televizní pořady obsahují nejrůznější druhy zvuků od dialogů po různé zvuky při živých sekvencích. Ve vašich filmech bude nezpracovaný zvuk snímán spolu s videem v režimu nahrávání. Zobrazí se v okně Film podél časové osy ve stopě Originální zvuk, která je umístěna pod videostopou. V aplikaci Studio Plus může být originální zvuk také součástí stopy překryvného zvuku.

Většina komerční produkce také vyžaduje zvukové efekty (například bouchnutí dveřmi, nárazy automobilů, štěkání psů atd.) a hudbu na pozadí, která sestává ze scénické hudby složené speciálně pro film a písniček převzatých z nahrávek. Často je zapotřebí vložit komentáře nebo jiné upravené zvuky.

Všechny tyto doplňkové zvuky můžete používat i ve vašich filmech:

·     Základní sada zvuků ve formátu WAV je instalována s aplikací Studio. Další lze získat z mnoha různých zdrojů.

·     Nástroj Hudba na pozadí automaticky vytvoří zvukovou stopu jakékoli požadované délky v různých stylech.

·     Na časovou osu lze přetáhnout soubory MP3 z Alba nebo lze importovat zvukové stopy nebo soubory MP3 ze zvukových disků CD pomocí nástroje Přidat hudbu z CD.

·     Nástroj Nahrát komentář umožňuje při přehrávání editovaného videa přidat mluvené slovo nebo komentář.

Zvuk (bez ohledu na jeho typ) je přidán do vašeho projektu jako klipy v okně Film. Zvukové klipy lze přesunovat, trimovat a upravovat obdobným způsobem, jako pracujete s videoklipy a se statickými obrázky.

Jakmile se zvukový klip stane součástí filmu, můžete jej upravit pomocí přechodů a dalších úprav hlasitosti. Snadný způsob, jak použít zeslabení a prolnutí zvuku je přidání přechodů k zvukovým klipům.

Můžete upravit stereofonní nebo prostorové umístění zvukových klipů a dokonce tyto charakteristiky v rámci klipu měnit libovolně. Můžete také použít zvukové efekty aplikace Studio. K dispozici je například redukce šumu, dozvuk a mnoho dalších efektů.

Dostupnost: Prostorový zvuk je podporován pouze v aplikaci Studio Plus.

Prostorový zvuk

Prostorové míchání přesahuje standardní dva kanály a poskytuje při přehrávání disků DVD zvukové pole podobné obklopujícímu zvuku v hledišti divadla. Aplikace Studio umožňuje nastavit nezávislé umístění jednotlivých zvukových stop v rámci míchání a posouvat jednotlivé stopy (plynule nebo rychle měnit jejich umístění) do požadovaného směru podle požadavků uživatele na podobu filmu.

Chcete-li při úpravách v aplikaci Studio reprodukovat prostorový zvuk, potřebujete zvukovou kartu, která podporuje výstup kanálu 5.1.

Poznámka: Prostorové míchání bude uloženo na disku DVD i tehdy, pokud jej neslyšíte při kontrole. Kontrola prostorového zvuku slouží k přesnějšímu míchání.

Prostorový zvuk lze na disk DVD uložit ve dvou formátech:

·     ve formátu Dolby Digital 5.1 je všech šest prostorových kanálů uloženo na disku samostatně a při přehrávání v systému pro úplný prostorový zvuk ve formátu 5.1 jsou směrovány přímo do odpovídajícího reproduktoru;

·     ve formátu Dolby Digital 2.0 je prostorové míchání nahráno ve dvou kanálech. Při přehrávání disků DVD v systémech s dekodérem Pro Logic nebo Pro Logic 2 a rozložení reproduktorů ve formátu 5.1 nebo vyšším budou obnoveny původní informace prostorového zvuku. V ostatních systémech bude nahraný zvuk přehráván jako standardní stereo.

Vytvoření souboru zvukové stopy

Aplikace Studio umožňuje vytvořit výstup zvukové stopy jako zvukový soubor ve formátu WAV (PCM), MP3 nebo MP2. Jednoduše jako obvykle otevřete kartu Soubor v režimu exportu videa a vyberte jako typ souboru Zvuk. K dispozici je několik předvoleb s některými typickými nastaveními pro standardní typy souborů. Předvolba Vlastní umožňuje podle potřeby konfigurovat typ a nastavení souboru výstupu.

Pinnacle Studio image001 Zvukové efekty a hudba

Předvolby výstupu souboru zvukové stopy

ð Zvukové stopy na časové ose

ð Nástroj Přidat hudbu z CD

ð Nástroj Hudba na pozadí

ð Nástroj Nahrát komentář

ð Trimování zvukových klipů

ð Hlasitost a míchání zvuků

Zvukové efekty a hudba