Editace zvuku na časové ose

Úroveň hlasitosti zvuku lze nastavit přímo v rámci klipu na časové ose. Pomocí myši můžete upravit čáru hlasitosti nebo kteroukoli z čar vyvážení (viz téma Struktura zvukového klipu).

Přidáte-li nový zvukový klip na časovou osu:

·     Čára hlasitosti nového klipu se napojí na čáry hlasitosti předchozího a následujícího klipu, jsou-li ve stopě umístěny.

·     Pokud u sousedních klipů nebyla upravena hlasitost, bude čára hlasitosti nového klipu vodorovná. Výška čáry hlasitosti odpovídá celkové hlasitosti stopy nastavené v nástroji Hlasitost a vyvážení.

·     Pokud nebyla upravena hlasitost sousedních klipů ani celé stopy, bude čára hlasitosti nastavena přibližně do tří čtvrtin výšky nového klipu.

Chcete-li upravit hlasitost klipu na časové ose, vyberte jej (klepnutím levým tlačítkem myši) a pak posuňte ukazatel myši co nejblíže k čáře. Zobrazí se ukazatel pro úpravu hlasitosti:

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 1 Editace zvuku na časové ose

Klepněte levým tlačítkem myši a táhněte myší nahoru nebo dolů v rámci klipu. Čára hlasitosti se ohýbá a následuje ukazatel myši.

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 2 Editace zvuku na časové ose

Jakmile uvolníte tlačítko myši, vytvoří se v tomto místě čáry manipulační bod pro úpravu hlasitosti.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 3 Editace zvuku na časové ose

Pokud ukazatel myši přemístíte ve vybraném klipu nad manipulační bod, zobrazí se zvýrazněná verze ukazatele pro úpravu hlasitosti. Tímto kurzorem můžete klepnout a přetáhnout manipulační bod ve svislém i vodorovném směru.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 4 Editace zvuku na časové ose

Klepnutím pravým tlačítkem myši na manipulační bod zobrazíte místní nabídku s příkazem Odstranit nastavení zvuku. Tímto příkazem lze z klipu odebrat jeden manipulační bod. Pomocí příkazu Odstranit nastavení zvuku můžete z klipu odebrat všechny manipulační body.

Vyvážení, stereofonní a prostorové

Čáry pravolevého a předozadního vyvážení mají stejné editační možnosti jako výše popsaná čára hlasitosti s tou výjimkou, že jejich neutrální poloha je v podélné ose klipu, nikoli ve třech čtvrtinách výšky jako u hlasitosti.

V případě stereofonního vyvážení má přetažení čáry ve směru nahoru od středu za následek posunutí zvuku doleva vůči posluchači. U prostorového vyvážení (předozadní) přemístíte přetažením čáry nahoru domnělý zdroj zvuku dále od posluchače a přetažením čáry dolů blíže k posluchači (směrem k zadním reproduktorům).

Zrušení změn

Manipulační body pro úpravu zvuku lze odebrat jednotlivě nebo najednou pro celý zvukový klip. Vyberte příslušný příkaz v místní nabídce zobrazené klepnutím pravým tlačítkem myši na klip:

Pinnacle Studio image005 Editace zvuku na časové ose

Editace zvuku na časové ose