Přechody na zvukových stopách

Pinnacle Studio 293 transition icon   fade Přechody na zvukových stopáchRychlý způsob, jak vytvořit přechod na začátku nebo konci zvukového klipu, je jednoduše přidat přechod ztlumení stejně jako kdybyste přidávali přechod stmívání u videoklipu.

Pinnacle Studio 293 transition icon   dissolve Přechody na zvukových stopáchChcete-li dosáhnout mezi dvěma po sobě jdoucími zvukovými klipy prolnutí, jednoduše na časovou osu mezi ně umístěte přechod Prolínání. (Ve skutečnosti mají všechny typy přechodů jiné než Ztlumení stejný efekt, pouze Prolínání však nejlépe vizuálně připomíná prolnutí.)

Pinnacle Studio 293 transitions on audio track Přechody na zvukových stopách

Přechody na zvukových stopách: Při umístění na začátku klipu přechod Ztlumení nastaví zesílení, při umístění na konec nastaví zeslabení. Přechod Prolínání vytvoří prolnutí mezi po sobě jdoucími klipy.

Přechody na zvukových stopách