Struktura zvukového klipu

Ikona zvukového klipu na časová ose má několik částí. Ohraničení každého klipu je vyznačeno svislými čarami. Skutečný zvukový obsah znázorňuje graf zvukové vlny.

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Struktura zvukového klipu

Příklad grafu zvukové vlny tří sousedících klipů.

Vzhled zvukové vlny znázorňuje charakter zvuku. Tichý zvuk má vlnu úzkou, umístěnou kolem středové osy klipu. Hlasitý zvuk má vlnu s většími vrcholy a údolími, sahající až k okrajům klipu. Nepřerušovaný zvuk, jako je například motor auta, obsahuje mnoho kmitů, které jsou velmi blízko sebe. Staccatový zvuk má krátké zákmity oddělené pauzami, které jsou v grafu vyznačeny vodorovnými čarami.

Čáry úrovní

Oranžová čára hlasitosti graficky znázorňuje změny hlasitosti, které jste v klipu a stopě provedli. Pokud jste hlasitost dosud neupravovali, čára vede podél středové osy klipu přibližně ve třech čtvrtinách jeho výšky. Tato úroveň představuje nulové zesílení (0 dB), kdy je původní hlasitost klipu nezměněna.

Jestliže zvýšíte nebo snížíte hlasitost celé stopy, je čára hlasitosti nadále vodorovná, ale nad nebo pod základní úrovní nulového zesílení.

Konečně jestliže jste upravovali hlasitost v rámci klipu, čára je rozdělena na různě skloněné segmenty, které na sebe navazují v manipulačních bodech pro úpravu hlasitosti.

Pinnacle Studio image002 Struktura zvukového klipu

Na rozdíl od grafu zvukové vlny nebo čar vyvážení (viz dále) používá čára hlasitosti logaritmickou stupnici. Subjektivní vnímání hlasitosti se mění s logaritmem síly zvuku, proto je logaritmická stupnice vhodnější pro nastavení úrovně zvuku. Například stoupající rovný segment čáry hlasitosti vytvoří zvuk plynule se zesilující z počáteční do cílové úrovně.

Zelená čára stereofonního vyvážení a červená čára prostorového vyvážení fungují obdobně jako čára hlasitosti s tím rozdílem, že středovou polohu představuje středová osa klipu a stupnice je lineární.

Zvýšením čáry stereofonního vyvážení přenesete výstup zvukového klipu více k levé straně posluchače, zatímco snížením této čáry přenesete klip více doprava. Obdobně zvýšením čáry prostorového vyvážení posunete klip dále od posluchače a jejím snížením blíže k němu.

Poznámka: Zobrazit a upravovat čáru prostorového vyvážení je možné pouze pokud je nástroj Hlasitost a vyvážení v prostorovém režimu. Efekt úpravy prostorového vyvážení lze reprodukovat pouze na systémech, umožňujících reprodukci prostorového zvuku.

Chcete-li z těchto tří čar vybrat aktuálně zobrazovanou čáru, klepněte pravým tlačítkem na zvukový klip a vyberte čáru v místní nabídce:

Pinnacle Studio image003 Struktura zvukového klipu

Dostupnost: Prostorový zvuk je podporován pouze v aplikaci Studio Plus.

Struktura zvukového klipu