Nástroj Hudba na pozadí

Pinnacle Studio 279 audio tool icon   background music Nástroj Hudba na pozadíNástroj ScoreFitter aplikace Studio automaticky vytvoří hudbu na pozadí ve vámi vybraném stylu. V rámci stylů můžete vybrat jednu z několika skladeb a v rámci skladby některou z jejích verzí. Seznam verzí, které jsou k dispozici, závisí na zadané délce trvání hudby na pozadí.

Pinnacle Studio image002 Nástroj Hudba na pozadí

Chcete-li vytvořit hudbu pro určitou sadu klipů, vyberte klipy před otevřením nástroje Hudba na pozadí. (Chcete-li vybrat celý film, vyberte příkaz Úpravy Ø Vyber vše, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.) Celková délka vybraných klipů určuje počáteční nastavení pro délku trvání hudby. Tuto hodnotu však lze kdykoli upravit trimováním na časové ose nebo úpravou číselníku Délka přímo v nástroji.

V nástroji Hudba na pozadí vyberte z nabídnutých seznamů styl, skladbu a verzi. Pro každý styl je k dispozici vlastní výběr skladeb a každá skladba má vlastní výběr verzí. Pomocí tlačítka Náhled si můžete skladbu přehrát, když je nástroj spuštěn.

Do pole Název zadejte název klipu, a je-li třeba, upravte jeho délku v číselníku Délka. Vytvořený hudební klip bude upraven tak, aby odpovídal vybrané délce.

Po provedení výběru klepněte na tlačítko Přidat do filmu. Je vytvořen nový klip ve stopě Hudba na pozadí a umístěn na pozici aktuálního časového indexu, který je znázorněn jezdcem časové osy a náhledovým snímkem přehrávače.

Rozšíření kolekce skladeb

Skladby ScoreFitter se řadí do kolekcí nazývaných „knihovny“. Knihovna Standardní, která je součástí aplikace Studio, obsahuje více než 40 skladeb ve stylech od folku po elektronickou hudbu. Další knihovny lze zakoupit z aplikace, jakmile jsou dostupné, klepnutím na tlačítko Získat další skladby. Chcete-li kolekci skladeb seřadit podle knihovny, ne podle stylu, klepněte na přepínač Knihovna.

Použití formátu SmartSound®

Pokud jste do počítače načetli skladby ve formátu SmartSound, budou k dispozici v nástroji Hudba na pozadí. Chcete-li přepnout mezi kolekcemi skladeb ScoreFitter a SmartSound, vyberte příslušnou položku z rozevíracího seznamu Zdroj v horní části okna nástroje.

Nástroj Hudba na pozadí