Nástroj Nahrát komentář

Pinnacle Studio 280 audio tool icon   voice overs Nástroj Nahrát komentářNahrávání hlasového komentáře v aplikaci Studio je stejně snadné, jako třeba telefonování. Stačí otevřít nástroj Hlasový komentář, klepnout na tlačítko Nahrávat a mluvit do mikrofonu. Komentujte přehrávaný film a nahraná řeč bude odpovídat akcím na obrazovce. Nástroj také umožňuje pomocí mikrofonu snadno nahrávat hudbu nebo zvukové efekty.

Pinnacle Studio image002 Nástroj Nahrát komentář

Před nahráváním zvuků pomocí nástroje Hlasový komentář je nutné zapojit mikrofon do vstupního konektoru zvukové karty počítače. V okně Film musí být také alespoň jeden videoklip.

Prohlédněte si videoscény vašeho filmu a rozhodněte, kde má hlasový komentář začínat a kde končit. Jakmile budete připraveni, otevřete nástroj Hlasový komentář. Všimněte si, že indikátor nahrávání (tmavé políčko vlevo nahoře na obrázku) není rozsvícené.

Vyberte počáteční místo na časové ose okna Film. Výběr provedete výběrem klipu, přehráním filmu a zastavením v požadovaném místě nebo posunutím jezdce časové osy.

Položte mikrofon na vhodné místo a zkuste říci zkušební frázi, kterou ověříte úroveň hlasitosti nahrávání (viz následující část Hlasitost hlasového komentáře). Pokud jste spokojeni, klepněte na tlačítko Nahrávat (tlačítko se změní na Zastavit). Chvilku počkejte. Na indikátoru nahrávání se nejprve rozsvítí nápis Připraven a pak pokračuje odpočítávání 3-2-1.

Pinnacle Studio image003 Nástroj Nahrát komentář

Jakmile indikátor nahrávání oznámí Nahrávám a začne se přehrávat film v přehrávači, začněte se svým komentářem.

Pinnacle Studio image004 Nástroj Nahrát komentář

Nakonec stiskněte tlačítko Zastavit. Indikátor zhasne a hlasový klip je automaticky vložen do stopy Zvukové efekty a hlasové komentáře. Klip vyberte a stiskněte tlačítko Přehrát. Pak si klip poslechněte a zkontrolujte, zda odpovídá vašim představám.

Hlasitost hlasového komentáře

Pinnacle Studio image005 Nástroj Nahrát komentářÚroveň záznamu pro klip hlasového komentáře je nastavena při vytváření hlasového komentáře a nelze ji dodatečně změnit. Je však možné kdykoli změnit hlasitost přehrávání. Úroveň záznamu se nastavuje pomocí jezdce Hlasitost a přidruženého indikátoru úrovně v nástroji Hlasový komentář.

Indikátor sledujte a kontrolujte, zda úroveň záznamu není příliš vysoká nebo nízká. Indikátor mění barvu od zelené (hlasitost 0–70 %), přes žlutou až po červenou. Obecně byste měli udržovat zvukové špičky ve žlutém pásmu (71–90 %) a vyhýbat se červenému (91–100 %).

Možnosti nahrávání hlasového komentáře

Dialogová okna s možnostmi nastavení v aplikaci Studio obsahují několik položek, které ovlivňují konfiguraci a kvalitu nahrávání. Další informace zobrazíte klepnutím sem.

Možnosti zobrazíte volbou příkazu Nastavení Ø Nastavení videa a zvuku z hlavní nabídky aplikace.

Pinnacle Studio image006 Nástroj Nahrát komentář

Rozevírací seznam Mikrofon v tomto dialogovém okně obsahuje různé způsoby připojení mikrofonu ke konkrétní zvukové kartě. Položky seznamu by měly být zobrazeny následujícím způsobem, od systému se zvukovou kartou NVIDIA®:

Pinnacle Studio image007 Nástroj Nahrát komentář

Vyberte možnost v seznamu a pak připojte mikrofon uvedeným způsobem (například Mikrofon nebo Line In).

Nastavení Kanály a Vzorkování v dialogovém okně možností určuje kvalitu hlasových komentářů a dalších nahraných zvuků. Nastavte je na nejvyšší úroveň kvality, kterou potřebujete. Počítejte však s tím, že při vyšší kvalitě bude vyžadování větší místo na disku.

Nástroj Nahrát komentář