Zvukové stopy na časové ose

Časová osa v okně Film obsahuje několik stop pro zvuk:

Stopa Originální zvuk: Tato stopa obsahuje zvuk nahraný spolu s videoklipy. Často bývá označována jako synchronní zvuk, protože je nahrávána současně s Videostopou.

Stopa Překryvný zvuk: Originální zvuk videoklipů v překryvné stopě.

Stopa Zvukové efekty a hlasové komentáře: Tato stopa obvykle obsahuje zvukové efekty a hlasové komentáře. Zvukové efekty jsou do projektu přenášeny z části Zvukové efekty z alba. Hlasové komentáře lze vytvořit pomocí nástroje Nahrát komentář.

Stopa Hudba na pozadí: Použitím této stopy můžete vložit zvukové soubory MP3 nebo WAV, podkladovou hudbu ScoreFitter vytvořenou aplikací Studio a hudbu (nebo jiný obsah) ze zvukových kompaktních disků (CD). Zvukové soubory jsou importovány prostřednictvím části Hudba z Alba. Klipy ScoreFitter lze vytvořit pomocí nástroje Hudba na pozadí a zvukové klipy CD pomocí nástroje Přidat hudbu z CD.

Pinnacle Studio image001 Zvukové stopy na časové ose

Zvuk na časové ose obsahuje: originální zvuk, zvukové efekty a komentáře a hudbu na pozadí. Čtvrtá zvuková stopa se zobrazí, je-li viditelná překryvná stopa, a obsahuje originální zvuk videozáznamu na této stopě.

Přepínání zvukových stop

Přestože zvukové stopy mají své specializované role (popsané výše), jejich funkce spočívá zejména ve výběru stopy, ve které se objeví nové klipy. Je-li vložen nový videoklip, je originální zvukový záznam vždy umístěn do stopy Originální zvuk. Nové hlasové komentáře jsou vždy vloženy do stopy Zvukové efekty a hlasové komentáře a nové zvukové klipy CD nebo ScoreFitter se vždy objeví ve stopě Hudba na pozadí.

Je-li to zapotřebí, můžete klip po jeho vytvoření přesunout do jiné zvukové stopy. Každá stopa může ve skutečnosti obsahovat libovolný typ zvukového klipu. Máte tak možnost uplatnit například dva zvukové efekty najednou. Stačí jeden z nich vložit do stopy Hudba na pozadí.

Jediná zvuková stopa se zvláštním stavem je Originální zvuk, a to buď v hlavní videostopě (je-li použita) nebo v překryvné stopě. Zvukové klipy vložené v této stopě jsou standardně editovány současně s obsahem videostopy ve stejném časovém indexu. Chcete-li s původním zvukem zacházet jako se samostatným klipem pro účely trimování nebo jej přetáhnout na jinou zvukovou stopu a video ponechat beze změny nebo pokud chcete přetáhnout jiné zvukové klipy na původní zvukovou stopu, zamkněte nejprve stopu videa (klepnutím na ikonu zámku na pravé straně okna Film). Další informace týkající se tohoto tématu zobrazíte klepnutím zde.

Zvukové stopy na časové ose