Ekvalizér

Grafický ekvalizér, například ekvalizér v aplikaci Studio Plus, je obdobou ovladačů výšky tónu (výšky/basy) na hi-fi zařízení, ale poskytuje mnohem přesnější možnost nastavení. Ekvalizér aplikace Studio rozděluje frekvenční spektrum zvuku na pásma s tím, že každé pásmo odpovídá jiné frekvenci zvuku.

Poznámka: V hudební terminologii každé pásmo pokrývá jednu oktávu a frekvence středu je blízko noty H.

Pinnacle Studio 305 equalizer controls Ekvalizér

Jezdce umožňují zvyšovat nebo snižovat příspěvek jednotlivých frekvencí pásma na celkové zesílení v rozsahu 48 dB (-24 až +24). Úprava pásma se promítne v plné intenzitě na středové frekvenci a v obou směrech od středu pásma se zmenšuje k nule.

Displej nad jezdci zobrazuje při přehrávání klipu jeho zvukové spektrum.

Ekvalizér