Ozvěna

Efekt Ozvěna aplikace Studio Plus (správněji dozvuk) simuluje efekt přehrání zdrojového zvuku v místnosti určité velikosti a zvukové odrazivosti. Interval mezi okamžikem, kdy posluchač slyší originální zvuk a kdy slyší první ozvěnu, je delší pro větší místnosti než pro menší. Poměr, při kterém ozvěny odezní, závisí jak na velikosti místnosti, tak na odrazivosti stěn.

Předvolby dozvuku jsou pojmenovány podle typu místnosti, kterou simulují: od kabiny osobního automobilu po obrovskou podzemní jeskyni.

Ozvěna