Sbor

Efekt Sbor aplikace Studio Plus vytvoří opakovaným vkládáním „ozvěn“ do zvukového proudu bohatší zvuk. Nastavením vlastností, například frekvence opakování ozvěn a rozložení hlasitosti od jednoho opakování k dalšímu, je možné dosáhnout celé škály výsledků včetně zvuků typu flanger („přelétávající tryskové letadlo“) a dalších zvláštních efektů.

Sbor