Equalizer

Grafiske equalizere som denne i Studio Plus svarer i funktion meget til bas- og diskant-justeringen på Hi-Fi-anlæg, men giver en meget mere fintmasket justering, da Studios equalizer opdeler lyden i ti  frekvensbånd, som ligger ved hver sit frekvensområde.

Bemærk: I musiksprog strækker hvert equalizerbånd sig over én oktav, og centerfrekvensen er i næsten nøjagtig pitch med noden B.

Pinnacle Studio 305 equalizer controls Equalizer

Skydeknapperne giver dig mulighed for at øge eller mindske de enkelte toneområders vægt i det samlede lydbillede over en skala på 48 dB (-24 til +24). Justeringen på et bånd har fuld styrke ved centerfrekvensen og går mod nul i begge retninger.

Displayet over skydeknapperne viser aktiviteten på tværs af lydspektret, når dit projekt afspilles.

Equalizer