Rumklang

Effekten Rumklang i Studio Plus simulerer den effekt, hvor en lyd, der afspilles i et rum af en bestemt størrelse og med en bestemt refleksion, bliver gentaget flere gange. Intervallet mellem at den oprindelige lyd når frem til lytterens ører og de første ekkoer følger efter, er større i et stort rum end i et lille. Hvor hurtigt ekkoet dør ud, afhænger af rummets størrelse og væggenes refleksion.

Forindstillingerne for Rumklang er navngivet efter det rum, de skal simulere – fra kabinen i en bil til en kæmpestor underjordisk grotte.

Rumklang