Afspilningsknapper

Afspilleren har et af to forskellige sæt afspilningsknapper afhængigt af, hvilken afspilningstilstand du har valgt.

Når du afspiller din film som almindelig video, vil du komme til at bruge de almindelige afspilningsknapper. Hvis din film har diskmenunavigation, kan du afspille den som en optisk disk med interaktive on-screen-menuer ved at bruge DVD-afspilningsknapperne. Begge grupper af knapper gennemgås nedenfor.

Pinnacle Studio 013 full screen button AfspilningsknapperKnappen til forhåndsvisning i fuldskærm: Denne knap, som befinder sig øverst til højre over forhåndsvisningsvinduet, skifter til forhåndsvisning i fuldskærm. Den er tilgængelig i begge afspilningstilstande. På en computer med en monitor stopper fuldskærmsvisningen, når filmen slutter, når du dobbeltklikker på skærmen, eller når Esc-tasten trykkes ned. Kig under indstillingerne for Videoforhåndsvisning under Video- og lydindstillingspanelet for indstillinger der påvirker computere med mange skærme.

Mulighederne i Video preview under panelet Edit formats gør dig i stand til at flytte din forhåndsvisning i fuldskærm over til dit systems sekundære monitor, hvis en sådan findes. Hvis du vil, kan du samtidigt i Studio Plus sende din forhåndsvisning til en ekstern enhed.

Standard afspilningskontrol

Disse knapper styrer afspilningen i Afspilleren.

Pinnacle Studio 014 player buttons – play pause AfspilningsknapperAfspil / Pause: Knappen Afspil kører filmen fra den aktuelle position. Så snart afspilningen er påbegyndt, bliver Afspil til Pause. Når afspilningen er på pause, vil Albumscenen eller det filmklip, som afspilningen stoppede ved, forblive valgt. Du kan også bruge mellemrumstasten til at starte og stoppe en afspilning.

Pinnacle Studio 014 player buttons   start AfspilningsknapperGå til starten: Denne knap stopper afspilningen og hopper tilbage til den første frame i det materiale, som bliver gennemset.

Pinnacle Studio 014 player buttons – ff rewind AfspilningsknapperHurtig tilbagespoling, Hurtig fremadspoling: Disse knapper lader dig se din film i dobbelt, firedobbelt eller tidobbelt hastighed i begge retninger. Brug dem til at lede efter den bestemte sekvens du ønsker at arbejde med. Klik flere gange på knapperne for at komme frem til den hastighed, som du skal bruge.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop AfspilningsknapperLoop: Denne knap får det valgte klip i Filmvinduet til at blive gentaget og afspillet i en løkke.  Dette er især anvendeligt, når du udvælger og redigerer i ekstra effekter og overgange. Klik på en hvilken som helst af de andre afspiller-knapper for at stoppe gentagelsen. Knappen Loop lyser op, når funktionen er aktiveret. Afspilningen gentages også selvom du ændrer på afspilningshastigheden.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog AfspilningsknapperJog-knapperne: Dette sæt knapper bruges normalt til at gå en enkelt frame frem eller tilbage i filmen. For at gå et helt sekund, minut eller en hel time frem eller tilbage i stedet for frames, skal du vælge det relevante felt i Tælleren (se nedenfor) og dernæst bruge jog-knapperne til at ændre værdien.

Afspilningsmarkøren

Brug afspilningsmarkøren til hurtigt at komme frem eller tilbage gennem din importerede video eller din redigerede film. Markørens position svarer til den pågældende frames position i den importerede videofil (ikke kun den aktive scene) eller i den redigerede film (ikke kun det aktive klip). Afspilningsmarkørens placering afspejler derfor hele længden af det materiale, som gennemses.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Afspilningsknapper

Når du flytter afspilningsmarkøren, viser forhåndsvisningsvinduet den nuværende frame. Hvis du har aktiveret lyd under spoling i Filmvinduet, vil du også høre brudstykker af filmens lydside mens du ruller frem eller tilbage i filmen.

Det afhænger dog af din computers ydeevne, om forhåndsvisningen kan følge med, hvis du flytter afspilningsmarkøren. Hvis du flytter afspilningsmarkøren langsomt, vil filmen i forhåndsvisningsvinduet blive afspillet flydende. Hvis du flytter afspilningsmarkøren hurtigere, så vil forhåndsvisningen springe frames over. Hvornår det sker, afhænger af din hardware. Hvor glat forhåndsvisningen kører, mindskes også i takt med, mængden af materiale, du gennemser på denne måde..

Tælleren

Pinnacle Studio image008 AfspilningsknapperTælleren viser den nuværende position i timer, minutter, sekunder eller frames. Du kan ændre tællerfelterne direkte for at vise en bestemt frame eller for at vælge en bestemt begyndelsesposition. Klik på tallet, du ønsker at ændre, og angiv en ny værdi. For at gå til et andet felt, skal du klikke igen eller bruge Venstre/Højre-piletasterne.

Du kan også ændre værdien i det valgte felt ved at bruge jog-knapperne ved siden af tælleren eller bruge Op/Ned-piletasterne.

Den primære lydstyrkekontrol

Pinnacle Studio 016 player volume slider Afspilningsknapper

Denne skydeknap gør det muligt at indstille det generelle lydstyrkeniveau under afspilning af forhåndsvisningen. Det svarer til at skrue op for lydstyrken på dit lydkort ved at bruge værktøjet Systemvolumen. Det påvirker ikke lydstyrken på den færdigredigerede film, som Studio opbygger i Filmfremstillingstilstand.

Det lille højttalerikon til højre for skydeknappen fungerer som overordnet mute-knap under afspilning.

DVD-afspilningsknapper

Pinnacle Studio 017 player dvd controls AfspilningsknapperDisse knapper indeholder de fire standardtransportknapper beskrevet ovenfor (Afspil/Pause, Hurtig tilbagespoling, Hurtig fremadspoling, Gå til starten) plus DVD-afspilningsknappen, som er beskrevet her.

Afspilningsknapper