Redigering med værktøjet Klipegenskaber

Pinnacle Studio 240 video tool icon   clip properties Redigering med værktøjet KlipegenskaberVærktøjet Klipegenskaber til diskmenuer lader dig oprette, redigere og finjustere menulinks og giver dig adgang til Teksteditoren, så du kan justere det visuelle indhold i menuen.

Ligesom værktøjet Klipegenskaber for andre kliptyper giver dette værktøj dig mulighed for at tildele menuen et navn ved at ændre det i feltet Name (navn) og trimme klippet ved at ændre feltet Duration (Varighed).

Pinnacle Studio image002 Redigering med værktøjet Klipegenskaber

Knappen Edit menu (rediger menu) øverst til højre i værktøjet åbner menuen i Teksteditoren. Her kan du redigere alle visuelle aspekter ved menuen: Dens baggrunds- og knapbilleder, udseende og indhold i billedtekster, etc.

Forhåndsvisningsområdet på venstre side af værktøjet viser hvordan menuen ser ud og har også nogle interaktive muligheder, som du kan benytte mens du opretter kapitellinks.

De andre knapper er samlet i fire grupper:

·    Knapper til Menuforhåndsvisning

·    Valgmuligheder for Menutype

·    Knapper til Linkegenskaber

·    Knapper til Kapitelredigering

Knapper til Menuforhåndsvisning

Disse knapper er placeret under forhåndsvisningsområdet.

Pinnacle Studio 241 menu tool   page selector Redigering med værktøjet KlipegenskaberSidevælger: For menuer med flere sider (hvor der er flere links, end der kan være på en enkelt side) kan du med pilene vælge, hvilken side der skal være aktiv i forhåndsvisningen. Du kan vælge enhver side i menuen, der har links defineret.

Andre metoder til at vælge menusider:

·    Gå gennem siderne ved at klikke på linkknapperne i forhåndsvisningen.

·    Brug Knapvælgeren til at vælge en knap på en menuside efter eget valg.

Pinnacle Studio 242 menu tool   link numbers checkbox Redigering med værktøjet KlipegenskaberMarkeringsboksen Vis linknumre: Sæt flueben i denne boks, hvis du vil have, at linknumrene skal vises i forhåndsvisningen over de forskellige knapper i menuen. Linknumrene har samme format og farve som kapitelflagene på menusporet.

Indstillinger for Menutype

De to valgmuligheder her afgør, om det er dig eller Studio, der skal organisere kapitellinks for denne menu.

Pinnacle Studio image005 Redigering med værktøjet Klipegenskaber

Hvis du vælger Auto scene indeks, vil Studio sikre, at dine kapitellinks ligger i samme rækkefølge i menuen, som de gør i filmen, også selvom du ændrer rækkefølgen på klippene i Filmvinduet. Med indstillingen Manuelt er kapitlernes rækkefølge helt op til dig. Hvis du ønsker at sortere dine kapitellinks men fortsat vil bevare kontrollen over rækkefølgen, kan du bare klikke Auto scene indeks først (for at sortere dine links) og dernæst Manuelt.

Tilgængelighed: Muligheden for manuelt at sortere menukapitlerne er kun tilgængelig i Studio Plus. I standardudgaven af Studio, er Auto scene indeks-funktionen altid slået til.

Knapper til Linkegenskaber

Knapperne i denne del justerer visningen af dine kapitellinks i menuen.

Pinnacle Studio 242 menu tool   button selector Redigering med værktøjet KlipegenskaberKnap-vælger: Hver linkknap i din menu har et unikt sekvensnummer, uanset hvilken side den er på. Brug piletasterne i denne kontrol til at vælge, hvilken menuknap du vil arbejde med. Den valgte knap bliver markeret i forhåndsvisningen. Du kan også vælge en knap ved at klikke på den i forhåndsvisningen.

Pinnacle Studio image007 Redigering med værktøjet KlipegenskaberTekstfeltet Knaptekst: Her kan du redigere i teksten på den valgte knap uden først at skulle åbne for Teksteditoren. “#”-tegnet i knaptekster har en speciel betydning: Studio erstatter det med knappens sekvensnummer. Brug denne funktion til at sikre, at dine knapper er korrekt nummereret, uanset hvilke ændringer du foretager i menuen. For at ændre en knapmenus opsætning – placering, skrifttype og tekstformat – skal du klikke på knappen Edit menu (rediger menu) for at åbne Teksteditoren.

Pinnacle Studio 243 menu tool   set thumbnail button Redigering med værktøjet KlipegenskaberKnap til Indstilling af miniaturevisning: Som udgangspunkt vil den frame, som der linkes til, blive vist på miniaturevisningsknappen. Du kan dog vælge en hvilken som helst anden frame i din film til at sætte på miniaturevisningen. Du skal blot flytte Tidslinjemarkøren til nøjagtig den frame, du ønsker (som vist i Afspilleren) og klikke på knappen Indstil miniaturevisning.

Pinnacle Studio image009 Redigering med værktøjet KlipegenskaberMotion thumbnails markeringsboks: Marker denne boks, hvis du gerne vil have menuens knapper til at vise bevægelig video fra deres forskellige kapitler i stedet for et stillestående formindsket billede. Idet denne funktion kræver, at de bevægelige formindskede billeder er beregnet p

Redigering med værktøjet Klipegenskaber