Brugerflade til videoimport

Værktøjerne og knapperne, som du kan se i Importtilstand, er forskellige afhængigt af, om din hardware til videoimport er digital eller analog.

Digital import

Hvis din videokilde er digital, vil din skærm i Importtilstand se således ud:

Pinnacle Studio image001 Brugerflade til videoimport

Albummet i øverste venstre side af skærmen viser ikoner, som repræsenterer videoscenerne i takt med, at de bliver importeret. Afspilleren i øverste højre side lader dig se den indspillede video, mens den bliver importeret. Tællerne på Afspilleren viser nøjagtig, hvor langt den importerede video er samt antallet af frames, som er blevet droppet under importen (normalt nul).

Kontrolpanelet til videokameraet i nederste venstre hjørne indeholder en båndtæller og en gruppe transportknapper til at styre afspillerenheden. Endelig viser Diskometeret i nederste højre hjørne, hvor meget plads der er tilbage på harddisken til videoimport. Den indeholder også knappen Start Optag (Start videoimport) og knapper til importindstilling.

Analog videoimport

Både Albummet og Afspilleren fungerer på samme måde i analog som i digital videoimport, så når du importerer fra en analog videokilde, vil den øverste halvdel af skærmen være den samme som beskrevet ovenfor i forbindelse med digitale videokilder.

Det gælder dog ikke for den nederste halvdel af skærmen. Den indeholder nu en anden version af diskometeret med to skydepaneler til at justere lyd- og videoniveauer under importen..

Pinnacle Studio image002 Brugerflade til videoimport

Digital vs. analog

Kort ridset op afspejler forskellen mellem digital og analog opsætning to store forskelle i mulighederne:

·    Den digitale opsætning lader dig styre båndtransporten på kameraet eller videobåndoptageren med Kontrolpanelet til videokameraet.

·    Den analoge opsætning lader dig ændre lyd- og videoniveauerne dynamisk under importen.

ð Diskometeret

ð Kameraknapperne

Brugerflade til videoimport