Diskometeret

Diskometeret viser både numerisk og grafisk, hvor meget plads der er på din harddisk til videoimport. Den indikerer også, hvor meget video du cirka kan regne med, at der er plads til, hvilket både afhænger af, hvor meget plads der er til rådighed og den valgte importkvalitet. Importindstillingerne vælges med knapperne preset, som vises på diskometeret for nogle importenheder, eller ved at indtaste egne værdier. Se Importkildeindstillinger og Importformatindstillinger for mere information om importindstillinger.

 Pinnacle Studio image001 Diskometeret

Diskometeret, når du importerer fra en digital kilde (V) og en analog kilde (H). Klik på sidefanerne på den analoge version for at åbne for skydepanelerne til justering af video- og lydniveauer under import.

Knappen Start optagelse på diskometeret starter og afslutter importprocessen. Teksten ændres til Stop optagelse, mens importen foregår.

Importeret video gemmes som standard i systemets Shared video-mappe.

Indstilling af importmappe: For at gemme den importerede video et andet sted skal du klikke på knappen filmappe Pinnacle Studio 031 folder button Diskometeret. Derved vises dialogboksen Vælg mappe og standardnavn for optaget video. Den mappe, du vælger, vil blive anvendt til at gemme de importerede videofiler under denne og fremtidige importer. Det filnavn, du angiver, vil som udgangspunkt blive angivet som filnavnet ved fremtidige videoimporter.

Diskometeret