Digital import

Dette afsnit beskriver import fra en DV-kilde (videokamera eller videobåndoptager) via en 1394-port. Klik her for at læse mere om at importere fra analog hardware.

Du har to valgmuligheder mht. hvordan videodata kodes og komprimeres, når du importerer i fuld kvalitet. I de fleste tilfælde er DV-formatet det logiske valg, men hvis du har planer om at køre den redigerede film ud på en disk (VCD, S-VCD eller DVD), vil du måske foretrække formatet MPEG-1 eller MPEG-2.

På grund af de intensive beregninger, som kræves til MPEG-2-kodning, vil ældre computere muligvis ikke være hurtige nok til at opnå en tilfredsstillende MPEG-2-importering. Den type importeringshardware du har, og den importeringskvalitet du vælger, vil også være medbestemmende for den minimums-clockfrekvens din computer bør have. I de tilfælde hvor Studio er i stand til at udregne, at din computer ikke er hurtig nok til at foretage en bestemt import, vil Studio advare dig om problemet og give dig mulighed for at annullere handlingen.

DV

DV er et format i høj opløsning med tilsvarende høje krav til lagerplads.

Dit videokamera komprimerer og gemmer video på båndet med 3,6 MB/s, hvilket er video i broadcast-kvalitet (dvs. i samme kvalitet som en tv-udsendelse). Ved import i fuld kvalitet bliver videoens data overført direkte fra videokameraet til harddisken på din pc uden ændringer eller yderligere komprimering. At importere DV-video kræver en del plads på harddisken, så du ønsker formentlig at udvælge små segmenter at importere frem for at importere hele båndet, hvis du har pladsmangel.

Du kan beregne, hvor meget diskplads du har brug for ved at gange længden på din video i sekunder med 3,6, hvilket giver antallet af megabyte, du skal bruge. For eksempel:

1 times video = 3600 sekunder (60 x 60)

3600 sekunder x 3.6 MB/s = 12.960 MB (12,7 GB)

Det vil sige, at 1 times video bruger 12,7 GB diskplads.

For at importere DV-video skal din harddisk kunne håndtere en vedvarende læse/skrivehastighed på 4 MB/s. Alle SCSI-drev og de fleste UDMA-drev er gode nok til dette. Første gang du importerer i fuld kvalitet, vil Studio teste, om dit drev er hurtigt nok.

MPEG

DVD og S-VCD-diske anvender begge filer i MPEG-2 formatet, der er et udvidet format til MPEG-1, som bruges til VCD. MPEG-filer beregnet til brug på Internettet vil være i lavere opløsning og i MPEG-1-format.

Kontrolpanelet Optagelsesformat (Indstillinger Ø Optagelsesformat) giver dig en række forskellige valgmuligheder, så du kan justere kvaliteten af MPEG-import.

ð Lyd- og videoniveauer – digitale

Digital import