Import af medieklip fra eksterne enheder

Dialogboksen ”Importér medieklip” (Filer Ø Importér medieklip fra enhed) gør det nemt at finde stillbilleder og film der ligger på eksterne enheder, som er tilsluttet din computer. Du kan derefter kopiere udvalgte elementer til din harddisk, og få adgang til disse gennem Album-funktionen.

Pinnacle Studio image001 Import af medieklip fra eksterne enheder

Valg af filer til import

Start med at vælge en enhed på Kilde-menulisten. Enheden skal være kompatibel med det meget udbredte “Mass Storage Devices interface” for at optræde på denne liste. De enheder der kræver TWAIN eller andre protokoller skal åbnes ved hjælp af passende tredjepartssoftware.

Eksempler på enheder med medieklip der kan importeres:

·    Eksterne optiske diskdrev, harddiske og drev med flash-hukommelse

·    Videokameraer eller digitalkameraer med onboard-drev af disse typer

Afkrydsningsboksene Vis video og Vis fotos lader dig specificere hvilke typer mediefiler du vil have på listen. Både video og fotos vises ved standardindstilling.

Vis-knapperne vælger hvilken type liste der vises:

·    Miniature-visning viser miniaturebilleder af hver fil sammen med filnavn og dato. Hvis det er en videofil, bliver det første billede vist.

·    Detalje-visning undlader miniaturebilledet, men medtager yderligere data, såsom størrelse og varighed samt filnavne. Klik på en dataspaltes hoved for at sortere listen efter denne spaltes titel; klik igen for at lave den modsatte sortering. Den sortering der er valgt gælder også i Miniature-visningen.

Du kan vælge flere filer til import ved at bruge Windows’ standard mus- og tastaturkommandoer, sammen med knapperne Vælg alt og Fravælg alt.

Importmuligheder

Hvis du vil have et fællesnavn til alle importerede filer, skal du sætte flueben i Omdøb filer og taste fællesnavnet ind. Hvis du for eksempel sætter flueben i Omdøb filer, indtaster ordet “Mandag”, og derefter begynder at importere nogle JPEG-filer, vil disse blive kaldt “Mandag 1.jpg”, “Mandag 2.jpg” osv.

Pinnacle Studio image002 Import af medieklip fra eksterne enheder

Vælg destinationsmapper til dine importerede videoer og fotos ved at bruge knapperne på mappe-browseren, Pinnacle Studio 047 folder browser button Import af medieklip fra eksterne enheder som findes under Placér videoer her og Placér fotos her.

Klik afslutningsvis på knappen Import for at begynde importen.

Import af medieklip fra eksterne enheder