Importprocessen

I Studio kan du importere video fra en række former for analog og digital hardware. Vælg hvilken type du vil anvende på kontrolpanelet Videoimportkilde.

Det at udføre den egentlige importering er en enkel trin-for-trin procedure. Under importen registrerer Studio automatisk de naturlige afbrydelser i den importerede video og opdeler materialet i “scener”. Under registreringen tilføjes hver scene til Albummet, hvor scenerne tildeles et ikon, som viser hver scenes første frame.

Nogle af funktionerne til videoimport vedrører kun digital import, mens andre kun vedrører analog import. Se Digital import og Analog import for mere information om disse.

ð Hardware til videoimport

ð Trinvis import

ð Sceneregistrering

Importprocessen