Strukturen i et lydklip

Et lydklip på Tidslinjen er opbygget af flere forskellige dele. Grænserne for klippet er vist med lodrette linjer. Det faktiske indhold i klippet indikeres med en lydbølgegraf:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Strukturen i et lydklip

Udsnit af lydbølgegraf fra tre klip, der ligger ved siden af hinanden.

Lydstyrkegrafens udseende afslører, hvilke karaktertræk den pågældende lyd har. En lav lyd har en small bølgeform, som ligger tæt på klippets midterlinje. En høj lyd har en bølgeform med større spidser og bølgedale, som næsten når ud til klippets yderste grænser. En fortløbende lyd, f.eks. fra en bilmotor, har mange lydbølger pakket tæt sammen. En stakkatolyd har korte lydbølger adskilt af perioder med stilhed, hvor bølgeformen er en vandret linje.

Justeringslinjer

Den orange lydstyrkelinie visualiserer de ændringer af lydstyrken, der er lavet i sporet og klippet. Hvis du slet ikke har ændret lydstyrken, løber linien lige igennem klippet ved omkring ¾ af klippets højde. Dette er “nul-gain”-niveauet (0 dB), dvs. niveauet hvor klippets originale lydstyrke, hverken er forstærket eller formindsket.

Hvis du skruer op eller ned for lydstyrken på hele sporet, forbliver linjen vandret, men den vil nu befinde sig på et højere eller lavere niveau i forhold til baseniveauet “zero gain”.

Hvis du har foretaget justeringer i lydstyrken inden for klippet, vil linjen bestå af stigende eller faldende segmenter, som støder sammen i lydstyrkejusteringshåndtag.

Pinnacle Studio image002 Strukturen i et lydklip

I modsætning til bølgegrafen eller justeringslinjerne til balance og fade (se nedenfor) er lydstyrkejusteringslinjen skaleret logaritmisk. Den opfattede lydstyrke varierer logaritmisk med styrken af et lydsignal, så denne funktion lader justeringslinjen lave en mere præcis model over det, man rent faktisk hører. Et opadgående linjesegment vil f.eks. give en glidende, gradvis fade op fra start- til slutniveauet.

Den grønne linje for stereobalancen og den røde linje for balance for/bag (“fade”) fungerer på samme måde som lydstyrkelinjen, bortset fra at den neutrale placering er det lodrette centrum i klippet og justeringsskalaen er lineær i begge tilfælde..

Hvis du hæver linjen for steroebalancen, flyttes lyden i lydklippet længere mod lytterens ventre side, og hvis linjen sænkes, bliver lydklippet placeret længere mod lytterens højre side. Tilsvarende vil lydklippet flyttes længere væk fra lytteren, hvis du hæver fadelinjen, og sænkes den, bringes lydklippet tættere på lytteren.

Bemærk: Du kan kun se og redigere fadelinjen i et klip, når værktøjet Volume and balance er i surroundtilstand. Du kan kun få vist et eksempel på effekten af at justere linjen, hvis dit system understøtter afspilning i surround sound.

For at vælge, hvilke af de tre linjer til lydjustering som skal vises, kan du anvende højrekliksmenuen for lydklippet:

. Pinnacle Studio image003 Strukturen i et lydklip

Tilgængelighed: Surround sound understøttes kun i Studio Plus.

Strukturen i et lydklip