Værktøjet Lydstyrke og balance

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance Værktøjet Lydstyrke og balanceI modsætning til at justere lyden på Tidslinjen giver værktøjet Volume and balance (lydstyrke og balance) større justeringsmuligheder samlet på ét sted.  Den indeholder også balanceknapper for både venstre-højre og surround-sound. Værktøjet fungerer på samme måde som en lydmixer.

Tilgængelighed: Afspilning med surroundlyd understøttes kun i Studio Plus.

Pinnacle Studio image002 Værktøjet Lydstyrke og balance

Værktøjet Volume and balance indeholder individuelle niveaustyringselementer for hvert af lydsporene: original lyd (til venstre i illustration), overlægslyd, lydeffekt og voice-over, og baggrundsmusik (højre). Styringselementerne til overlægslyd bliver kun vist når sporene overlægsvideo og overlægslyd er åbne i Movie-vinduet.

Balancejusteringen, som befinder sig i højre side af værktøjet, kan placere lyden for ethvert klip – eller i en del af et klip – i stereo (en-dimensionelt) eller i en af to forskellige surroundtilstande (to-dimensionelt). Den pågældende tilstand vælges i dropmenuen over værktøjet.

Pinnacle Studio 294 track volume panel Værktøjet Lydstyrke og balanceHvert enkelt lydspor har sine egne niveauregulatorer. Indstillingen for det oprindelige lydspor, vises til venstre.

De forskellige knapper og displays omfatter bl.a. knappen track mute (spordæmpning) Œ. Når knappen er trykket ned, vil ingen lydklip fra sporet blive brugt i din film. Ikonet på knappen for spordæmpning har også en anden funktion: Den identificerer samtidig, hvilke spor niveauregulatorerne er anvendt på. Dette er den eneste visuelle forskel mellem de tre sæt regulatorer (fire hvis også overlægningssporet er synligt).

Hjulet track level (sporniveau)  hæver eller sænker det overordnede lydstyrkeniveau for sporet. Den regulerer derfor lydstyrkejusteringslinjernes lodrette placering på alle klip på sporet, men den ændrer ikke konturerne. Klik på hjulet og træk det med uret (op til den højeste position, “kl. 2”) for at øge lydstyrken. Træk det mod uret (ned til den laveste position ved “kl. 6”) for at mindske lydstyrken.

Pinnacle Studio 295 track volume knobs Værktøjet Lydstyrke og balance

Niveauhjul, Helt fra (V), standard (C) og helt til (H).

Med et fade-hjul Ž kan man regulere sporets lydniveau, der er inddelt i en relativ niveau-skala , som er kalibreret i decibel (dB). 0 dB-mærket svarer til det niveau, hvorpå klippet blev optaget. Sporets niveau vises numerisk i en separat udlæsning .

Fadehjulets placering viser lydstyrkeniveauet for den valgte afspilningsposition i din film i forhold til det niveau, som klippet blev optaget med. Træk hjulet op eller ned for at regulere niveauet. Hjulet bliver “gråt” (slået fra), hvis der ikke er noget klip på sporet ved det valgte tidsindeks. Hvis sporet er dæmpet helt, bliver hjulet gråt og sættes til det nederste niveau på skalaen. Ved justering af faderen indsættes der et håndtag til lydstyrkejustering på sporet som beskrevet i Justering af lyden på Tidslinjen.

Lydstyrkekonturerne for afspilning på et spor, også kaldet hylsteret, kombinerer sporets overordnede niveau med det relative niveau for hvert punkt på sporet. Dette kombinerede niveau, som vises grafisk med lydstyrkejusteringslinjer på lydklippene, anvendes på de valgte lyddata, hvorved de skaber sporets udkørselsniveau som vist på niveaumåleren , som lyser op under afspilning og viser niveauet for det valgte tidsindeks. For at undgå “beskæring” i lyden – den ubehagelige lyd, der kan høres, hvis man forsøger at angive lydstyrkeniveauer uden for rækkevidde for digitale signaler – skal du sikre dig, at niveaumåleren aldrig når helt op i toppen af søjlen. Beskæringsindikatoren lyser under og et kort stykke tid efter, at der indtræder beskæringer.

Fade-knapperne giver fade-in fra eller fade-ud til filmens nuværende position. For at kunne se deres virkning skal man se på klippets volumenlinje, når der klikkes på fade-knapperne. Faden varer fra nul til nioghalvtreds sekunder. Rediger den i panelet Projektindstillinger (Indstillinger Ø Projektindstillinger) under Volume fades. Fades kan ikke benyttes lige i starten og slutningen af et klip.

Balanceknapperne

Disse justeringsknapper har tre mulige tilstande, stereo, surround og dialog, som du vælger fra en dropliste over knapperne. Tilstanden kan ændres, hvornår du måtte have lyst – selv i løbet af et individuelt videoklip.

Pinnacle Studio image005 Værktøjet Lydstyrke og balance

Tilgængelighed: Surround sound understøttes kun i Studio Plus.

I samtlige tilstande bliver placeringen af hvert spor på et hvilket som helst tidspunkt i filmen vist med et tilsvarende højttaler-ikon. Ikonet passer til ikonet for lyddæmpningsindikatoren for det tilsvarende spor.

I stereo angiver du positionen ved at trække højttalerikonet mod venstre eller højre mellem fronthøjttalerne:

Pinnacle Studio image006 Værktøjet Lydstyrke og balance

Originallyden placeres midt i et stereomix med lydeffektsporet (V) og overlægningssporet (H) på hver sin side. I dette eksempel er ikonet musikspor (til højre for midten) i skyggetilstand, hvilket indikerer at sporet enten er muted, eller at der ikke er noget klip på sporet i dette tidsindeks.

I surround-tilstand kan du placere hvert spor fra forrest til bagest (“fade”) såvel som fra venstre til højre (“balance”). Hvert spor kan placeres uafhængigt hvor som helst inden for det rektangulære lytteområde indrammet af de fire højttalere i hjørnerne.

Dialog fungerer på en tilsvarende måde, men indeholder også en centerhøjttaler midt foran lytteområdet. Hvis man sender en del af l
yden i et klip igennem centerhøjttaleren, bliver det lettere at lokalisere hvor lyden kommer fra i surroundopsætningen. Samtidig kan placeringen af lydkilden frit blive flyttet rundt i de to dimensioner, ganske som med den konventionelle surround.

Pinnacle Studio image007 Værktøjet Lydstyrke og balance

Surround og Dialog: Til venstre er musiksporet i Surround blevet placeret bagerst i lytteområdet. Hvor originallyden er placeret ved samme tidsindeks kan ses til højre. Dialog-tilstanden fokuserer den originale lyd ved at medtage centerhøjttaleren i opsætningen.

Der er to måder, hvorpå du kan placere ikonet for et spor i balancejusteringen: Enten kan du klikke på et hvilket som helst ikon for et af sporener og trække det hen til den ønskede placering, eller du kan flytte det ved at klikke på de trekantede lokaliseringspile nederst til højre for justeringsområdet. Lokaliseringspilene under balancejusteringen justerer placeringen venstre-højre for lyden i det valgte lydklip, mens lokaliseringspilen i højre side justrerer placeringen mellem for og bag.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons Værktøjet Lydstyrke og balance

Træk sporikonet direkte (V) eller med lokaliseringspilen (H).

Se lydstyrke og balancekonturer

Hvert af dine lydklip i projektet viser en konturlinje for enten lydstyrken, balancen mellem højre og venstre eller balancen mellem for og bag. For at vælge hvilken af de tre typer, der skal vises, skal du anvende kommandoerne på lydklippets højrekliksmenu (se Strukturen i et lydklip”).

Konturlinjerne kan ændres direkte på Tidslinjen vha. justeringshåndtag.

Værktøjet Lydstyrke og balance