Benyt værktøjet Temaeditor

Hver enkelt temaskabelon har sine egne felter til foto- og videoindhold, som repræsenteres af ”dropzoner” i Temaeditoren. De fleste skabeloner har mindst en af disse; der er maksimalt seks. Nogle giver også mulighed for tekstoverskrifter og andre parametre nædvendige for at kunne ændre på specielle funktioner.

Temaeditoren er delt i to dele. På venstre side er der et minialbum, som giver adgang til dine video- og stillbillede-biblioteker; på højre side forefindes indstillingspanelet. Der er der dropzoner til dine videoer og billeder, sammen med eventuelle tekstfelter eller andre kontrolelementer der er nødvendige for parametrene i skabelonerne.

Pinnacle Studio image001 Benyt værktøjet Temaeditor

Den venstre side af Temaeditor-værktøjet indeholder et minialbum med faner kun til Video og Foto. Den højre side har dropzoner til temaklip og kontroller til at indstille deres parametre. Træk videoklip eller billeder over i en dropzone fra enten minialbummet eller Filmvinduet. Hvis det er nødvendigt at oprette et længere underklip, så kan du også vælge indtil flere klip af fortløbende video og trække dem ind i zonen som en enhed.

Sådan arbejdes der med dropzoner

Sådan fjernes dropzoner: For at slette et underklip fra dets dropzone, højreklik på zonen og vælg Slet fra popupmenuen.

Sådan kopieres underklip til Filmvinduet: For at kopiere et underklip fra en dropzone i Temaeditoren til Tidslinjen (eller et andet Filmvindue), højreklik på zonen og vælg Tilføj til Tidslinje i menuen. Dette bruges normalt til at tilføje eller ændre en effekt på underklippet, før det trækkes tilbage ind i temaklippet.

Sådan dæmper du lyden på et underliggende klip: Nogle DropZoner er markeret med et lydsymbol Pinnacle Studio 176 theme template audio on Benyt værktøjet Temaeditor, hvilket indikerer, at lyddelen i alle videoer indenfor denne zone, vil blive inkluderet i temaklippets lyddel. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne lyd, så tryk på lydsymbolet for at slå lyden fra Pinnacle Studio 176 theme template audio off Benyt værktøjet Temaeditor det underliggende klip.

Sådan tilpasses underklip: Video i en dropzone kan placeres relativt til zonens tidsvindue ved hjælp af musen. Når musepilen indfinder sig i en dropzone med ekstra video tilgængeligt, så ændrer den sig til en dobbelthovedet pil. Klik og hold venstre museknap nede for at kontrollere skydepanelet for starten af hvert klip under zonen. Flyt musen frem og tilbage for at angive startframen på underklippet.

Pinnacle Studio image004 Benyt værktøjet Temaeditor

For at angive startframen i et underklip, skal du holde venstre museknap nede, mens musepilen er over dropzonen og træk derefter horisontalt. For at gøre det muligt at foretage fine indstillinger, så er musenpilens bevægelse først langsom og bliver derefter hurtigere jo længere afstand der tilbagelægges. Derfor kan en relativt stor bevægelse med musen være nødvendig for at opnå den ønskede justering.

Når du scroller med skyderen for starten af klippet, så opdateres ikonet i dropzonen for at vise den nye startframe. Samtidig viser Afspilleren framen ved den nuværende markørs position. Hvis den dropzone du arbejder på er aktiv i det tidsindeks, så vil forhåndsvisningen vise enhver ændring der foretages ved startframen. Når du finindstiller startframen i et underklip, så er det en god ide at sætte markøren et sted, hvor Afspillerens forhåndsvisning vil hjælpe dig mest muligt.

At benytte skyderen for starten af klippet vil hverken ændre på underklippets position inde i temaklippet eller dets løbetid. Du vælger blot hvilken del af underklippet, som du ønsker at benytte. Temaeditoren tillader ikke at du kan sætte starten af underklippet så sent at videoen løber ud mens dropzonen stadig er aktiv. F.eks. hvis du slipper en video på 6 sekunder i en dropzone der kræver mindst 5 sekunders video, kan du ikke sætte startpunktet senere end 1 sekund inde i underklippet.

Hvis underklippet er kortere end eller har samme længde som dropzonen, kan der ikke foretages justeringer for startframen. Når temaklippet vises, så bliver det sidste billede i underklippet frosset, om nødvendigt, for at udfylde resten af tiden i dropzonen.

Sådan tilføjes effekter inde i dropzoner

Det er ikke muligt at tilføje video- eller lydeffekter på et underklip i Temaeditoren. Højreklik istedet på dropzonen og vælg Tilføj til Tidslinjen fra popupmenuen. Find klippet på Tidslinjen (ved markørens position). Fra nu af er det blot endnu et klip: trim det efter behov og tilføj eller rediger effekter som du er vant til. Til slut trækkes det tilbage til dropzonen og overskriver det eksisterende indhold. Kopien på Tidslinjen kan nu slettes.

Benyt værktøjet Temaeditor