Indstillinger for diskfremstilling

Disse indstillinger lader dig justere indstillingerne for skabelse af vcd-, S‑vcd-, dvd-, hd-dvd- eller Blu-ray-disks og for at skabe et diskbillede på en harddisk.

For at oprette en vcd eller S‑vcd, skal du bruge en cd- eller dvd-brænder; for at lave en dvd skal du bruge en dvd- eller hd-dvd-brænder; for at lave en hd-dvd skal du bruge en hd-dvd-brænder; for at skabe en Blu-ray-disk skal du bruge en Blu-ray-brænder.

Du kan brænde dvd’er i standardformat til dvd-afspillere, i AVCHD-format til Blu-ray-afspillere eller i hd-dvd-format til hd-dvd-afspillere. For detaljer, se Udkørsel til diskmedie.

Format

Disktype: Vælg vcd, S‑vcd, dvd eller Blu-ray for at lave en disk (eller et diskbillede) af den rette type. Vælg hd-dvd for at lave enten en dvd eller en hd-dvd til afspilning i en hd-dvd-afspiller. Hvis du vil lave en dvd, der kan aflæses i de fleste Blu-ray-maskiner, så skal du vælge AVCHD.

Videokvalitet / diskbrug: Disse indstillinger (Automatisk, Bedste videokvalitet, Mest video på disk og Special) er mulige, når et format er fastsat, med undtagelse af vcd’er. De første tre indstillinger er forudbestemte, og de svarer til bestemte datahastigheder. Special-funktionen gør det muligt at justere datahastigheden. I alle tilfælde foretages en beregning af, hvor meget video disken kan rumme ved den pågældende indstilling.

Kbits/sek: Når den ovenstående Special-funktion er valgt, kan du via en liste og et redigeringsfelt vælge eller specificere diskens datahastighed – og derved også dens videokvalitet og dens maksimale længde. En højere værdi svarer til en bedre kvalitet og en mindre kapacitet.

Lyd-kompression: Afhængig af det valgte format, er nogle af de følgende lagringsmetoder mulige for filmens lydspor:

·    PCM-kodning for stereo-lyd er understøttet af alle dvd-afspillere, men bruger mere plads på dvd’en end MPEG.

·    MPEG-lyd, i MPA-format (MPEG-1 Layer 2), er altid muligt at afspille på PAL-DVD-afspillere. Det er  muligt at afspille på mange NTSC-afspillere, men man kan ikke vide sig helt sikker.

·    Dolby ® Digital 2-channel-kodning kan bruges til at gemme enten et stereo- eller et surround-lydspor på en kompakt måde. For at høre surround-mixet kræves Dolby Pro Logic-kompatibelt udstyr. På andre systemer vil det blive hørt som normalt stereo-mix.

·    Dolby ® Digital 5.1-channel-kodning gemmer surround-kanalerne diskret. For at høre afspilning af surround-mixet kræves en surroundforstærker og surround-højtalersystem.

Brug progressiv kodning: Hver enkelt del af et normalt fjernsynsbillede vises på to “områder”, der hver indeholder halvdelen af hundredevis af vandrette videolinjer, som tilsammen danner hele billedet: de ulige linjer findes i et område og de lige i et andet. De overlappende billeder ses af øjet som et.

Dette system, der kaldes “interlaced scanning”, giver et rimeligt godt resultat grundet egenskaberne hos fjernsynsskærme og det menneskelige syn.

Dog er high-definition systemer og typiske computer skærme udstyret med “progressiv scanning”, hvor billedet trækkes fra top til bund ved en højere opdateringshastighed, hvilket kan give et klarere billede med mindre flimmer. Hvis dit projekt hovedsageligt består af progressivt scannede videoer, og/eller stillbilleder, giver afkrydsning i denne boks overlegen udgangskvalitet. Normalt bør denne mulighed dog ikke krydses af.

Omkod altid hele filmen: Denne mulighed sikrer, at din film bliver genberegnet, lige før den er færdig. Dette anbefales kun, hvis du oplever problemer med den færdige film og vil mindske antallet af mulige fejl.

Pinnacle Studio image001 Indstillinger for diskfremstilling

Brændingsindstillinger

Brænd direkte til disk: Din film vil blive brændt på en disk i det format, du har valgt i boksen format.

Sikkerhedsfunktion: Opret diskindhold og brænd: I stedet for at oprette din disks data under brændingsprocessen, forsinker denne funktion brændingen indtil diskens data er fuldstændig oprettet. Dette tager længere tid end den direkte brænding, men du undgår de disk-skrivningsfejl der opstår, hvis din computer ikke kan behandle dataene hurtigt nok i forhold til brændhastigheden.

Pinnacle Studio image002 Indstillinger for diskfremstillingOpret diskindhold uden at brænde: Når du vælger dette, bruger du ikke din brænder. I stedet vil de filer, der normalt brændes på en disk, blive gemt på harddisken i en ”diskimage”-mappe. Nogle disktyper giver dig mulighed for at vælge diskimage-formater. Vælg den du ønsker på listen Imagetype i feltet Medie- og enhedsfunktioner.

Brænd fra tidligere fremstillet diskindhold: I stedet for at bruge det igangværende projekt til at  brænde en  disk, kan du her brænde et tidligere fremstillet disk-image. Når du vil lave en disk, er det dermed muligt at dele processen op i to trin. Disse kan udføres separat hvis det ønskes. Dette er særlig brugbart, hvis du vil lave mange kopier af det samme projekt, eller hvis du vil producere en disk på én computer, men brænde på en anden.

Indstillinger for medier og enheder

Destinationsmedie: Vælg et punkt fra rullemenuen, der matcher typen og størrelsen på den skive, hvorpå du brænder dit projekt.

Diskbrænderenhed: Hvis du har mere end én diskbrænder koblet til dit system, skal du vælge, hvilken en Studio skal anvende.

Kopier: Vælg eller indtast antallet af kopier, som du vil lave af denne disk.

Skrivehastighed: Vælg en af de mulige hastigheder, eller vælg Auto for standardhastighed.

Imagetype: Når du genererer et diskimage i stedet for at brænde en egentlig disk, lader denne liste dig vælge imellem mulige, anvendelige formater. Dette valg er vigtigt, hvis du regner med at åbne
dit image i anden software.

Pinnacle Studio image003 Indstillinger for diskfremstilling

Skub ud når færdig: Sæt kryds her, hvis du vil have Studio til at skubbe disken ud, når brændingsprocessen er færdig.

Generelle muligheder

Disse muligheder findes både for fanerne Opret disk og Opret fil. Hver for sig eller i en kombination lader de dig udvælge særlige handlinger, der udføres efter at du har skabt din filmdisk eller -fil.

Pinnacle Studio image004 Indstillinger for diskfremstilling

Afspil lyd ved færdiggørelse: Så snart Studio er færdig med din film, vil en lydeffekt blive afspillet fra din computers højtalere. Dette er brugbart, hvis du vil arbejde i nærheden af din computer, mens det CPU-intensive arbejde med at generere din film færdiggøres. Du skal blot sikre dig, at dine højtalere er slået til, og at lydstyrken er passende, når du benytter dig af denne egenskab.

Luk computeren ned ved færdiggørelse: Når Studio er færdig med din film, beder programmet samtidig Windows om at lukke ned for din computer. Denne mulighed sikrer, at systemet lukkes ned, hvis du er væk fra din computer eller er faldet i søvn, når din film er færdig.

Indstillinger for diskfremstilling