Indstillinger for filfremstilling

 Listerne Filtype og Forudindstilling, som indleder indstillingerne for panelet Filfremstilling for alle filtyper, svarer til listerne Format og Forudindstilling i udkørselsbrowseren (se Fremstilling af din film). De fleste filtyper har et ens kontrolpanel. Specielle paneler bruges til filtyperne Real Media og Windows Media.

Fællespanelet, som beskrives her, bruges af alle andre understøttede filtyper: 3GP, AVI, DivX, Flash Video, MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 (inklusive iPod-kompatible og Sony PSP-kompatible) og andre lydfiler.

Panelet lader dig ændre på fil- og komprimeringsindstillinger, når Brugerdefineret indstilling er valgt. De fleste filtyper understøtter tilpasning i en vis udstrækning.

Brugerdefinerede indstillinger kan bruges til at minimere størrelsen på udkørselsfilen, til at øge dens kvalitet, eller til at forberede den til specielle formål (som distribution via Internettet), hvor der kan kræves egenskaber så som framestørrelse.

Pinnacle Studio image001 Indstillinger for filfremstilling

Den fælles panel for indstillinger for Fremstil fil er delt af alle filtyper undtaget Real Media og Windows Media. Ikke alle indstillinger er mulige for alle filtyper.

Bemærk: Filer af typen MPEG-2 og MPEG-4 kræver speciel dekoder-software. Uden en passende dekoder installeret på din pc, vil du ikke kunne afspille filer af disse typer.

Videoindstillinger

Medtag video: Denne indstilling er slået til som standard. Fjernes afkrydsningen vil udkørselsfilen kun indeholde lyd.

Vis alle codecs: Som standard er denne boks ikke afkrydset, så kun codecs, der er certificeret af Pinnacle Systems til brug i Studio, er vist. Hvis du afkrydser denne boks, vil alle codecs, som er installeret på din pc, blive vist, uanset om de er certificeret eller ej.

Brug af codecs, som ikke er certificeret af Pinnacle Systems, kan føre til utilsigtede resultater. Pinnacle Systems yder ikke teknisk support på problemer som følge af brugen af ikke-certificerede codecs.

Valgmuligheder: Knappen Indstillinger åbner for et codec-specifikt panel med valgmuligheder, hvis et sådant er tilgængeligt.

Komprimering: Vælg den komprimering (codec), som er bedst egnet til dit formål. Når du laver en AVI-fil, bør du vurdere, hvilken form for computersystem modtageren højst sandsynligt vil have, og hvad der kan fungere bedst på det pågældende system.

Pinnacle Studio image002 Indstillinger for filfremstilling

Opløsning: Dette er en dropliste med standardindstillinger for bredde og højde. Indstillingen Brugerdefineret lader dig indstille dimensionerne direkte.

Bredde, Højde: Bredden og højden af de enkelte frames måles i pixels. Standardindstillingen er den opløsning, Studio importerer med. Hvis du mindsker bredden eller højden vil filstørrelsen blive væsentligt formindsket.

Pinnacle Studio image003 Indstillinger for filfremstilling

Billedhastighed: Standard billedhastigheden er 29,97 billeder per sekund for NTSC, og 25 billeder per sekund for PAL. Du kan sætte billedhastigheden ned, hvis du f.eks. skal lave en internetvideo.

Pinnacle Studio image004 Indstillinger for filfremstilling

Kvalitet, datarate: Afhængigt af, hvilken codec der bruges, kan du enten justere kvalitetsprocenten eller dataraten med skydejusteringen. Jo højere procentsats, du vælger, desto større bliver filen.

Pinnacle Studio image005 Indstillinger for filfremstilling

Lydindstillinger

Hvis du vil holde filstørrelserne på et minimum, kan du til mange former for digital brug vælge en lydindstilling med 8-bit mono ved 11 kHz. Som udgangspunkt kan du forsøge med 8-bit 11 kHz, hvis det primært er tale, og 16-bit stereo ved 22 eller 44 kHz for lyd, som overvejende er musik. Til sammenligning er musik på cd-rom 16-bit stereo samplet ved 44 kHz. En anden måde at sammenligne lydkomprimering på er ved at sige, at 11 kHz svarer til AM-radio, 22 kHz svarer til FM-radio og 16-bit stereo, 44 kHz svarer til kvaliteten på en musik-cd.

Inkludér lyd: Denne funktion er sat til ved standardindstilling. Ved at fjerne fluebenet, sætter du din udkørselsfil på lydløs.

Funktioner: Knappen Funktioner åbner et codec-specifikt indstillingsfelt, hvis et sådant er tilgængeligt.

Kompression: Listen med codecs varierer afhængig af filtype.

Kanaler: Afhængig af filtype, kan man ud fra listen vælge mellem Mono, Stereo og Multikanal. Filstørrelsen øges, når der bruges flere kanaler.

Samplerate: Digital lyd produceres ved at tage små bidder af en kontinuerlig analog bølgeform – jo flere bidder (samples), desto bedre lyd. En musik-cd optages f.eks. ved 44 kHz og 16 bit stereo. Til de fleste digitale formål kan man sagtens sample ved 11 kHz, som er rigeligt til f.eks. tale.

Datarate: Denne dropliste styrer dataraten, og dermed komprimeringsraten, for lyd. Højere datarater giver højere kvalitet med større filer til følge.

Pinnacle Studio image006 Indstillinger for filfremstilling

Dataindstillinger

Filtypen ”Sony PSP Compatible” giver dig mulighed for at indtaste en titel til din gemte film i området kaldt Data.

Generelle indstillinger

Disse indstillinger er de samme, som beskrives for fanen Opret disk.

Indstillinger for filfremstilling