Indstillinger for importformat

De indstillinger du kan vælge her, afhænger af hvilken importenhed du anvender (fra fanen Importkilde). Du vil ikke se alle de indstillinger, som er beskrevet nedenfor, på samme tid.

Forudindstillinger

Indstillingerne i de andre sektioner af panelet Importformat afhænger af de indstillinger, du har valgt i området Forudindstillinger. Hvilke forudindstillinger du kan vælge, afhænger af din hardware til videoimport.

Pinnacle Studio image001 Indstillinger for importformat

For kilder til DV-import er de primære importindstillinger nævnt i den første af de to droplister. (Den anden liste indeholder eventuelle relevante underindstillinger). Valgmulighederne er:

·    DV: DV-import i fuld kvalitet, som bruger omkring 200 MB diskplads i minuttet til video. Der er ingen underindstillinger ved denne indstilling. DV-import anbefales i stedet for MPEG, hvis det er muligt for dig at udkøre dit projekt på bånd.

·    MPEG: Import i MPEG-formatet kræver mindre plads end DV, men det tager længere tid – både når du importerer og senere, når du skal producere din film. Kvalitetsindstillingerne (Høj, Medium og Lav) indstilles via en underindstilling. Derudover er der en Brugerdefineret indstilling, der lader dig konfigurere videoindstillingerne manuelt. Det er bedst at vælge den laveste indstilling, som samtidig lever op til det udstyr, din film skal afspilles på. Vælg Lav, hvis du kun skal producere filmen på en vcd, Medium til svcd og Høj, hvis du vil producere filmen på dvd.

Andre typer af importudstyr giver dig en liste over kvalitetsindstillinger – generelt God, Bedre, Bedst og Brugerdefineret.

Pinnacle Studio image002 Indstillinger for importformat

Studio AV/DV Analog optager vha. fastlagte optagelsesfunktioner uden valgmuligheder.

Videoindstillinger

Indstillingerne i dette område afhænger både af importenheden og de indstillinger, der er valgt i området Forudindstillinger. Du får kun vist de mulige indstillinger. Du kan kun rette i indstillingerne, hvis du vælger Brugerdefineret.

Indstillinger: Denne knap giver adgang til de indstillinger, som er tilgængelige for den pågældende codec (komprimerings-/dekomprimeringssoftware), som du har valgt.

Komprimering: Brug denne dropliste til at vælge, hvilken codec du vil bruge.

Bredde, Højde: Disse felter kontrollerer dimensionerne på den importerede video.

Framerate: Antallet af frames pr. sekund, som du ønsker at importere. De to numeriske muligheder repræsenterer hhv. fuld hastighed og halv hastighed. Det lave nummer (14,985 for NTSC og 12,50 for PAL og SECAM) sparer diskplads, men skaber et mindre flydende billede.

Kvalitet, Datarate: Nogle codecs viser kvaliteten med en procentsats (Kvalitet) og andre med den påkrævede dataoverførselshastighed i KB pr. sek. (Datarate).

MPEG-type: Vælg en af de to former for MPEG-kodning: MPEG-1 eller MPEG-2. Den første understøttes næsten universelt på Windows-computere, og den anden har en bedre kvalitet ved det givne komprimeringsforhold.

Opløsning: Dette er en dropmenu med de opløsninger, der er mulige med de importindstillinger, du har angivet. Hvis du både fordobler bredden (første værdi) og højden, vil du firedoble den datamængde, der skal behandles.

Hurtigberegning: Denne mulighed øger hastigheden i beregningsprocessen med noget fald i kvalitet, når det gemmes som en MPEG-fil. Muligvis skal du vurdere effekten af denne mulighed i din produktion vha. en kort testlagring.

Lydindstillinger

Disse indstillinger for lydimport kan kun ændres, hvis du anvender Brugerdefineret indstilling.

Pinnacle Studio image003 Indstillinger for importformat

Medtag lyd: Fjern fluebenet i denne markeringsboks, hvis du ikke har planer om at anvende den importerede lyd i din produktion.

Indstillinger: Denne knap giver dig adgang til alle de indstillingsmuligheder, der er tilgængelige i den pågældende codec (komprimerings-/dekomprimeringssoftware), du har valgt.

Komprimering: Denne dropmenu viser den codec, der vil blive brugt til at komprimere de indgående audiodata.

Kanaler, Samplerate: Disse indstillinger justerer lydkvaliteten. “Cd-kvalitet” er 16-bit stereo ved 44,1 kHz.

MPEG-import

Dette område kan kun ses, når MPEG er valgt i indstillingen for import.

De tre indstillingsmuligheder i droplisten styrer, om MPEG-kodningen skal udføres under importen eller som en separat handling, når importen er fuldført.

·    Brug standardkodningstilstand lader Studio afgøre, hvilken af de to indstillinger der skal anvendes, baseret på din computers hastighed.

·    Kodning i realtid betyder, at import og kodning udføres i samme handling. Dette vil kun give gode resultater på hurtige computere.

·    Kodning efter import betyder, at kodningen ikke udføres, før selve importen er fuldført. Dette tager længere tid, men det er en mere pålidelig metode, hvis din CPU ikke er specielt hurtig.

Indstillinger for importformat