Indstillinger for Importkilde

Hvis du ændrer ved noget her, vil det påvirke denne og fremtidige videoimporter. Hvis du kun vil ændre indstillingerne for en enkelt import, skal du sørge for, at stille værdierne tilbage inden næste import.

Indstillingerne er delt op i tre områder: Importenheder, Sceneregistrering under videoimport og Datarate.

Importenheder

Studio registrerer, hvilken slags importhardware du har installeret på dit system, både hvad angår video og lyd. Hvis du har mere end én type importhardware i nogle af kategorierne, skal du vælge, hvilken hardware du vil bruge til den nuværende import.

Pinnacle Studio image001 Indstillinger for Importkilde

Video: Værktøjerne her i listen, kan inkludere både digitalt udstyr forbundet via. et IEEE-1394 kabel og flere typer analog video source (Studio DC10plus, TV tuner kort, USB-forbundet kamera, etc). Dit valg bestemmer, hvorvidt visse andre Optagelseskilde-indstillinger er til rådighed, samt mange indstillinger i panelet Optagelsesformat.

Lyd: Dit valg af lydenheder er begrænset af, hvilke videoenheder der er valgt. Med de fleste analoge enheder kan du for eksempel benytte flere forskellige indgange på dit lydkort, og dit udstyrs opsætning er afgørende for, hvilken enhed du bør bruge.

Tv-standard: Vælg den standard, der er kompatibel med dit importudstyr og dit tv eller din videomonitor (NTSC eller PAL). NTSC er den standard, som anvendes i Nordamerika og Japan. PAL er den standard, der bruges de fleste andre steder. Visse former for importudstyr har også mulighed for at håndtere SECAM, som er standarden i Rusland, Frankrig og visse andre lande. Hvis du har købt dit Studio-produkt i Nordamerika, er indstillingen permanent sat til NTSC.

VCR input: Denne valgmulighed, som er tilgængelig med nogle analoge optageenheder, bruges til at justere eventuel instabilitet, som kan forekomme, hvis man benytter afspilningsudstyr af ældre dato – en typisk fejl ved brug af videobåndoptagere eller slidte kassetter. Når funktionen er aktiveret, så vil optagelsen være mere tolerant overfor A/V synkroniseringsproblemer i det indgående signal.

Forhåndsvisning under import: Denne indstilling bestemmer, om man skal kunne se den importerede video i Afspilleren under importen. Da der bruges en del processorkraft på at danne forhåndsvisningen, kan det betyde, at der på nogle systemer bliver tabt frames under importen. Slå kun denne indstilling fra, hvis du oplever problemer med tabte frames.

Aspektrate: Denne dropliste specificerer, hvorvidt videokilden til fremtidig analog import skal indstilles til det normale (4:3) eller widescreen (16:9)-formatet.

Sceneregistrering under videoimport

Effekten af disse indstillinger til sceneregistrering er beskrevet her. Hvilke indstillingsmuligheder der rent faktisk er tilgængelige, afhænger af, hvilken importenhed der anvendes. Det er forskelligt, hvilke enheder der understøtter hvilke tilstande.

Pinnacle Studio image002 Indstillinger for Importkilde

Første mulighed, “Automatisk sceneregistrering baseret på optagelsestidspunkt og –dato” er kun tilgængelig, hvis du optager fra en DV-kilde.

Dit DV-kamera optager ikke kun billeder og lyd, men også tid, dato og forskellige blændeindstillinger (se i manualen til dit videokamera for detaljer). Disse oplysninger kaldes for datakoder og overføres via IEEE-1394-linket sammen med videoen og lyden.

I standardindstillingen bruger Studio datakodeoplysningerne til at finde ud af, hvornår hver enkelt ny scene starter. Programmet udtrækker den første frame fra hver ny scene og bruger den som ikon til visningen i Albummet.

Datakoden virker ikke, hvis båndet:

·    indeholder en eller flere blanke (uoptagede) sektioner

·    er ulæseligt på grund af båndskade eller elektronisk støj

·    er optaget, uden at tid eller dato var indstillet på videokameraet

·    er en kopi af et andet bånd

·    blev optaget på et 8mm- eller Hi8-videokamera og nu afspilles på et Digital8-videokamera.

Under den sidste indstilling – “Ingen automatisk sceneregistrering” – bliver der oprettet en ny scene, hver gang du trykker på [mellemrumstasten].

Indstillinger for Importkilde