Udkørsel til disk-medie

Studio kan udkøre film direkte på vcd- (video-cd), S‑vcd- (Super video-cd), dvd-, hd-dvd- og Blu-ray-disks, hvis du har den nødvendige brænderhardware tilgængelig i dit system.

Selvom du ikke har en brænder, kan Studio lave et “disk-image” – et sæt filer der indeholder de samme informationer som ville blive gemt på en disk – i et bibliotek på din harddisk. Dette disk-image kan senere brændes over på en disk.

Cd-formater

Hvis din computer har en cd- eller dvd-brænder, kan Studio lave vcd- eller s‑vcd-disks på enten CD‑R- eller CD‑RW-medier.

Dine vcd-disks kan afspilles:

·    På en vcd- eller s-vcd-afspiller.

·    På nogle dvd-afspillere. De fleste dvd-afspillere kan afspille CD‑RW-medier, men mange vil ikke pålideligt kunne afspille CD‑R. De fleste dvd-afspillere kan afspille vcd-formatet.

·    På en computer med cd- eller dvd-drev og MPEG‑1 afspilningssoftware (såsom Windows Media Player).

Dine s-vcd-disks kan afspilles:

·    På en s-vcd-afspiller.

·    På nogle dvd-afspillere. De fleste dvd-afspillere kan afspille CD‑RW-medier, men mange vil ikke pålideligt kunne afspille CD‑R. Dvd-afspillere der er solgt i Europa og Nordamerika kan normalt ikke læse s‑vcd-disks; afspillere der er solgt i Asien kan derimod ofte.

·    På en computer med cd- eller dvd-drev og MPEG‑2 afspilningssoftware.

Dvd, HD-dvd og Blu-ray

Hvis din computer har en dvd-brænder, kan Studio lave tre typer dvd-disks: Standard (til dvd-afspillere), HD- dvd-format til HD-dvd-afspillere, og AVCHD-format til Blu-ray-afspillere.

Hvis dit system har en hd-dvd- eller Blu-ray-optager, kan du optage på ethvert medie, der understøttes af maskinen.

Dine standard-dvd-disks kan afspilles:

·    På enhver dvd-afspiller, der kan læse det dvd-format som din brænder laver. De fleste afspillere kan læse de almindelige formater.

·    På en computer med dvd-drev og passende afspilningssoftware.

·    På enhver HD-dvd-afspiller.

Din dvd- eller HD-dvd-disk i HD-dvd-format kan afspilles:

·    På enhver HD-dvd-afspiller, inklusiv Microsoft Xbox 360 udstyret med drev.

·    På en computer med HD-dvd-drev og passende afspilningssoftware.

Din Blu-ray-disk eller dvd-disk i AVCHD-format kan afspilles:

·    På Panasonic DMP‑BD10, Playstation 3 og andre Blu-ray-afspillere (ikke alle afspillere understøtter AVCHD-format, men de fleste gør).

·    På en computer med Blu-ray-drev og passende afspillersoftware.

Kør din film ud

Studio opretter dit diskmedie eller diskmedier i tre trin.

1.    Først skal hele filmen beregnes for at generere MPEG-kodet information, som skal gemmes på mediet.

2.    Derefter skal mediet kompileres. I denne fase opretter Studio de egentlige filer og filstrukturen, som vil blive brugt på mediet.

3.    Til slut skal disken brændes. (Dette trin springes over, hvis du laver et disk-image i stedet for en egentlig disk.)

For at køre din film ud på en disk eller på et disk-image:

1.    Klik på fanen Disk for at få dette display frem:

Pinnacle Studio image001 Udkørsel til disk medie

De to cirkelfigurer viser dit diskforbrug. Den øverste viser den mængde harddiskplads den igangværende film kræver, og den nederste viser en vurdering af den tidsmæssige varighed filmen vil strække sig over på din disk.

Brug den øverste mappe knap Pinnacle Studio 316 folder button Udkørsel til disk medie for at ændre det bibliotek på harddisken, som Studio skal bruge til at gemme hjælpefiler. Hvis du laver et disk-image, vil dette også blive gemt i den mappe. Hvis du har mere end en brænder-enhed tilgængelig, giver tilpasnings-knappen på det nederste display dig mulighed for, at vælge hvilken brænder-hardware du vil bruge.

2.    Vælg den disktype du bruger, og vælg derefter hvilken Videokvalitets- / Diskbrugs-indstilling der bedst passer til dit projekt.

Pinnacle Studio image003 Udkørsel til disk medie

Hvis du ønsker at finindstille dine udkørselsindstillinger, så vælg brugertilpassede indstillinger og klik dereft
er på knappen Indstillinger for at få Fremstil disk-indstillingspanelet frem.

3.    Klik på den grønne Fremstil disk-knap. Studio går igennem trinene, som er beskrevet ovenfor, (beregn, kompiler og, hvis nødvendigt, brænd) for at skabe disken eller diskimaget, du har valgt i Fremstil disk-indstillingspanelet.

4.    Når Studio er færdig med brændeprocessen, så skubber den disken ud.

Kvalitet og kapacitet af diskformater

De forskelle, der er på de forskellige disktyper, kan koges ned til disse tommelfingerregler vedrørende hvert formats videokvalitet og kapacitet:

·    Vcd: Hver disk kan indeholde omkring 60 minutter MPEG-1 video i ca. halv kvalitet i forhold til dvd.

·    Svcd: Hver disk kan indeholde omkring 20 minutter MPEG-2 video i omkring to tredjedele kvalitet i forhold til dvd.

·    Dvd: Hver disk kan indeholde omkring 60 minutter video i fuld MPEG-2 kvalitet (120 minutter hvis optageenheden understøtter dual-layer).

·    Dvd (AVCHD): Hver disk rummer omkring 40 minutters højkvalitets AVCHD-video per lag.

·    Dvd (HD DVD): Hver disk rummer omkring 24 minutters højkvalitets dvd-hd-video per lag.

·    Dvd hd: Hver disk rummer omkring 160 minutters højkvalitets dvd-hd-video per lag.

Udkørsel til disk-medie