Redigering med værktøjet klip-egenskaber

Pinnacle Studio 214 video tool icon   clip properties Redigering med værktøjet klip egenskaberMenu-kommandoen Toolbox Ø Modify Clip Properties åbner en version af Clip properties-værktøjet (værktøjet klip-egenskaber), der er passende til det aktuelt udvalgte klip. Det øverste værktøjsikon i video-værktøjskassen kan også bruges.

Med bitmap-billeder, inklusive almindelige fotografier og billedfiler, og med disk-menuer, dobbeltklikkes på klippet for at få adgang til værktøjet. Men hvis man dobbeltklikker på en titel, åbnes den direkte i Titeleditoren i stedet.

Alle versioner af værktøjet Klipegenskaber gør det muligt for dig at bestemme varigheden af og navnet på det aktuelle klip, som følger:

·    For at fastsætte længden af den tid billedet vises, ændres værdien i den tæller, der hedder Duration (varighed).

·    Tekstfeltet Name (navn) gør det muligt for dig at bestemme et navn til klippet, som erstatter det navn, der er forudbestemt af Studio. Klipnavne bliver brugt i tekstvisningen i Filmvinduet, og kan også ses på de skilte, der kommer til syne, når du flytter din mus hen over et klip i Storyboard-visningen.

Redigering af fotografier og grafik

Værktøjet Klipegenskaber til redigering af bitmap-billeder gør det muligt for dig at udføre adskillige vigtige billedbehandlingsopgaver:

·    Zoom ind på dine billeder og fotografier for at beskære unødvendigt materiale væk og kun fokusere på den vigtige del af billedet;

·    Roter billedet 90-grader for at du også kan bruge billeder, der er taget i “portræt”-tilstand;

·    Fjern de røde øjne, der kan opstå, når en person kigger direkte ind i kameraet;

·    I Studio Plus kan du sætte “pan og zoom”-animationer (panorer-og-zoom-animationer) sammen, hvor et billede i høj opløsning ses som en serie af jævnt-sammensatte nærbilleder i forskellige grader af forstørrelse. Denne teknik er tæt forbundet med den kendte dokumentar-producer Ken Burns.

Pinnacle Studio image002 Redigering med værktøjet klip egenskaber

Værktøjet Klipegenskaber til fotografier har pan og zoom-knapper til fokusering på et interessant område. I Studio Plus kan funktionen pan og zoom animeres for at skabe indtrykket af at billedet flyttes fra et fokus til et andet. Animeret pan-og-zoom kan du få adgang til i andre versioner af Studio ved at opgradere til Studio Plus.

Pinnacle Studio image003 Redigering med værktøjet klip egenskaberHvis et billede skal roteres med 90 grader for at bringe det til “landskabs”-tilstand (større bredde end højde), skal du starte med at klikke på en af de såkaldte billedrotations-knapper. Hvis nødvendigt, klik på knappen mere end en gang, til klippet vender rigtigt.

Hvis du ændre placeringen af billedet, skal du klikke direkte på værktøjets eksempel-vindue og, imens du holder den venstre museknap nede, trække billedet i en hvilken som helst retning, til det er placeret korrekt. Slip museknappen for at fuldføre handlingen. Brug derefter Zoom-skyderen for at forstørre eller formindske billedstørrelsen efter behov. Tilpas placeringen og forstørrelsen med disse knapper, til billedet er beskåret og udformet til din tilfredshed.

Reset-knappen (Nulstil) fjerner alle dine placerings- og zoom-ændringer, og gendanner dermed den oprindelige udformning af billedet.

Pinnacle Studio image004 Redigering med værktøjet klip egenskaberFunktionen “red-eye reduction” (reduktion af røde øjne) hjælper med at gendanne et naturligt udseende på fotografier, hvor personens øjne er rødlige. (Dette problem er forårsaget af, at lyset fra blitzen springer tilbage fra øjets nethinde, når personen kigger direkte ind i kameraet.)

For at aktivere funktionen til reduktion af røde øjne, klik på den venstre knap i gruppen red eye. Knappen bliver nede, når man klikker på den. Klik nu på billed-eksemplet med den venste museknap over og til venste for området, hvor funktionen skal bruges. Imens du holder knappen nede, skal du trække musen nedad og til højre, indtil området er helt indesluttet. Når du slipper museknappen, bliver reduktions-effekten straks anvendt inden for den rektangel, du har markeret.

Det er som regel ikke nødvendigt at være særligt præcis ved markeringen af området, hvor funktionen skal anvendes. Faktisk kan en stor rektangel give et bedre resultat end en mindre, som kun indeslutter øjnene og ikke mere. Hvis funktionen ikke ordner problemet helt i det første forsøg, så prøv igen med en anden rektangel-størrelse.

Studio’s algoritme til reduktion af røde øjne giver fortræffelige resultater med mange forskellige fotografier. Nogen fotografier passer dog bedre til metoden end andre.

For at fjerne reduktion af røde øjne efter funktionen er blevet anvendt, klik på knappen i den højre side  i gruppen red eye.

Animering af Pan-og-zoom i Studio Plus

Hvis du ejer Studio Plus eller har købt en aktiveringsnøgle ved at klikke på knappen aktiver på pan-og-zoom kontrollerne, så kan du skabe effektive animationer ud fra dine fotos og grafiske billeder. Til denne teknik bør du bruge billeder med den høj opløsning, da de tillader at blive forstørret meget, før der er synligt kvalitetstab.

Pinnacle Studio image005 Redigering med værktøjet klip egenskaberStart med at skabe en pan-og-zoom-animation, ved at markere ud for Animate from start to end, for at aktivere animationsfunktionen for det aktuelle klip. Dette aktiverer radioknapperne Set start og Set end, hvor Set start er udvalgt fra starten. Brug pan-og-zoom-knapperne til at bestemme hvilken udformning du vil se i begyndelsen af klippet. Klik
til sidst på knappen Set end, og brug så knapperne til at bestemme hvilken udformning du ønsker i slutningen af klippet.

Når klippet bliver afspillet, vil Studio skabe de mellemliggende frames, for at forbinde dine start- og slut-billeder i en jævn animation.

Metoden ovenfor beskriver den simpleste form for pan-og-zoom-animation. Effektive metoder inkluderer:

·    Bevægelse fra et fotografi i hel frame til et detaljeret billede af en person eller ting et sted i billedet. Dette giver et resultat, der minder om at zoome ind under optagelse af video. Dette kan bruges til at forberede seeren på en serie billeder, der viser det samme motiv i nærbillede fra forskellige vinkler,  eller viser yderligere nærbilleder af forskellige dele af det samme sceneri.

·    Bevægelse fra en detalje ud i visning af hele framen, som hvis man zoomer ud med et videokamera. I scenariet ovenfor bringer dette seeren tilbage til den oprindelige sammenhæng, og afslutter måske dermed et kapitel eller et afsnit i din film.

·    Panorering hen over et udstrakt sceneri for at indtage detaljerne en efter en. Denne teknik kan bruges til at give en følelse af eventyr, når en dramatisk eller morsom detalje endelig kommer frem.

Komplekse pan-og-zoom-animationer

Når du anvender pan-and-zoom til et antal kopier af det samme billede i rækkefølge, er det som om du tager seeren på en guidet tur. Faktisk fortæller du en historie, en historie, der gradvist åbenbarer sig, idet du gør opmærksom på den ene detalje efter den anden.

Historiefortælling kan være svært, men det er meget enkelt at virkeliggøre din historie i Studio. Når du har arrangeret det første klip med den første pan-og-zoom-“kamera-bevægelse”, kan du ganske enkelt kopiere det så ofte som nødvendigt, og ændre end-indstillingen for hvert klip.

Du vil næsten altid foretrække at have startframen af et nyt klip i en serie til at være magen til slutframen af det forrige klip for at få rækken af bevægelser til at være jævnt forbundet. Ved det andet klip, og alle efterfølgende, klik på knappen Match previous clip (tilpas til forrige klip), de steder, hvor du vil have  kontinuitet.

For at gøre det muligt for filmen at dvæle ved hver detalje et stykke tid, efter du har panoreret til den, indsæt da en ikke-animeret kopi af billedet mellem hver bevægelse. Sæt disse statiske klip ind i serien som sædvanligt med knappen Match previous clip.

Pinnacle Studio 220 pz demo Redigering med værktøjet klip egenskaber

Her bliver panorer-og-zoom-knapperne brugt til at fokusere på fire vignetter efter tur i det satiriske maleri “An Election Entertainment” af den engelske kunstner William Hogarth. Et femte billede går tilbage for at vise så meget af hele lærredet, som kan være i en wide-screen-frame uden sorte barer i siden. Værktøjet skaber automatisk jævn bevægelse fra et billede til det næste ved at panorere og zoome, hvor nødvendigt.

Animering af pan-og-zoom med keyframes

Brugere af Studio Plus har endnu en mulighed for at bruge pan-og-zoom i deres produktioner: keyframing. Brugen af denne funktion gør det muligt at tilknytte en række individuelle pan-og-zoom-bevægelser til et enkelt klip frem for en enkelt bevægelse der er tilknyttet hvert enkelt i en serie af klip.

Brugerfladen for pan-og-zoom-effekten

Som et alternativ til at lave dine pan-og-zoom-animationer med værktøjet Klipegenskaber, kan du indtaste egenskaberne for start- og slutframe numerisk med video-effekten Pan og zoom.  Denne alternative brugerflade finder du i værktøjet Videoeffekter. Du kan også kombinere de to metoder ved at bruge værktøjets grafiske brugerflade til at specificere de første indstillinger, og derefter finindstille dem med de numeriske effekt-parametre.

Pan og zoom–effekten finder du i gruppen Sjove effekter. Parametrene for pan-og-zoom svarer nøjagtigt til dem i værktøjet: Du kan bruge glideindstillingerne til at indstille Zoom, Vandret position og Lodret position. Funktionen til at “fjerne røde øjne” har dog ikke nogle tilsvarende parametre.

Tip: Brugere af Studio Plus kan bruge keyframing til at skabe Pan og zoom-diasshows ved hjælp af effektparametrene.

Pinnacle Studio image007 Redigering med værktøjet klip egenskaber

Parameter-indstillinger for effekten Pan-and-zoom.

Redigering med værktøjet klip-egenskaber