Tastaturgenveje

Termerne Venstre, Højre, Op og Ned i tabellen henviser til piletasterne.

Studios primære interface

Mellemrum

Start eller stop afspilning

J

Hurtig tilbagespoling (tryk flere gange for hurtigere tilbagespoling)

K

Stop afspilning

L

Hurtig fremadspoling (tryk flere gange for hurtigere spoling)

X eller Ctrl+Op

Gå 1 frame fremad

Y eller Ctrl+Ned

Gå 1 frame bagud

A eller I

Startmærke

S eller O

Slutmærke

Ctrl+Venstre

Trim startmærke med -1 frame

Ctrl+Højre

Trim startmærke med +1 frame

Alt+Venstre

Trim slutmærke med -1 frame

Alt+Højre

Trim slutmærke med +1 frame

Alt+Ctrl+Venstre

Rullende trim af startpunkt med -1 frame (trim følger også klippet)

Alt+Ctrl+Højre

Rullende trim af slutpunkt med +1 frame

G

Fjern start- og slutpunkt

D

Gå til startpunkt (i trimværktøjet)

F

Gå til slutpunkt (i trimværktøjet)

E eller Home

Gå til start

R eller End

Gå til slut

Venstre

Vælg forrige klip

Højre

Vælg næste klip

Delete

Slet det/de valgte klip

Insert

Opdel klip ved tidslinjemarkør

Page Up

Gå til næste side i Filmvinduet

Page Dn

Gå til forrige side i Filmvinduet

Numerisk tast. +

Zoom ind på Tidslinjen

Numerisk tast. -

Zoom ud på Tidslinjen

C

Indsæt menukapitel

V

Fjern menukapitel

M

Indsæt tilbage til menu

Ctrl+Page Up

Gå til forrige menukapitel

Ctrl+Page Dn

Gå til næste menukapitel

Teksteditor

Alt+Plus

Placer forrest

Alt+Minus

Placer bagest

Ctrl+Plus

Flyt et lag frem

Ctrl+Minus

Flyt et lag bagud

Ctrl+0

Tekstjustering fra

Ctrl+1

Tekstjustering: nederst til venstre

Ctrl+2

Tekstjustering: nederst midt

Ctrl+3

Tekstjustering: nederst til højre

Ctrl+4

Tekstjustering: midt venstre

Ctrl+5

Tekstjustering: midt centrum

Ctrl+6

Tekstjustering: midt højre

Ctrl+7

Tekstjustering: øverst til venstre

Ctrl+8

Tekstjustering: øverst midt

Ctrl+9

Tekstjustering: øverst til højre

Ctrl+K

Knibning, linjeafstand og vridning

Ctrl+M

Flyt, skaler og roter

Shift+Venstre

Udvid tegnmarkering venstre

Shift+Højre

Udvid tegnmarkering højre

Ctrl+Venstre

Reducer den vandrette skalering eller knibning for tekstmarkeringen afhængigt af den pågældende tekstredigeringstilstand (flyt/skaler/roter eller knibning/vridning/linjeafstand)

Ctrl+Højre

Forøg den vandrette skalering (dvs. knibning) for tekstmarkeringen

Ctrl+Ned

Formindsk skalering eller linjeafstand for tekstmarkering afhængigt af den aktive tekstredigeringstilstand

Ctrl+Op

Forøg skalering eller linjeafstand for tekstmarkering

Shift+Ctrl+Venstre

Samme som Ctrl+Venstre (store spring)

Shift+Ctrl+Højre

Samme som Ctrl+Højre (store spring)

Shift+Ctrl+Ned

Samme som Ctrl+Ned (store spring)

Shift+Ctrl+Op

Samme som Ctrl+Op (store spring)

Alt+Venstre

I tekstmarkering: Flyt tegn til venstre. Ingen tekstmarkering: Flyt al tekst fra tekstmarkør til linjens slutning
mod venstre.

Alt+Højre

I tekstmarkering: Flyt tegn til højre. Ingen tekstmarkering: Flyt al tekst fra tekstmarkør til linjens slutning mod højre.

Shift+Alt+Venstre

Samme som Alt+Venstre (store spring)

Shift+Alt+Højre

Samme som Alt+Højre (store spring)

Tastaturgenveje