Sektionen Knapper

Pinnacle Studio 267 buttons button Sektionen KnapperEftersom knapper er en magisk ingrediens der gør tekst til interaktive menuer, er denne sektion af Tekstredigeringsalbum kun mulig, når den menu eller tekst der bliver redigeret, befinder sig på det primære video-spor – som er det eneste spor der kan indeholde menuer.

I bund og grund er knapper et område af skærmen, som seeren kan interagere med på en eller anden måde. Knapper klassificeres alt efter den handling, de udfører, når seeren klikker på dem, og ikke ud fra, hvordan de ser ud. Udseendet bør dog vælges, så det giver seeren en god idé om, hvad de skal bruges til, men det er ikke påkrævet. Der findes fire former for knapper:

·    Normal: Når man klikker på en knap, vil afspilningen hoppe hen til et kapitel (altså almindelig video) eller hen til en anden menu. Linket mellem knappen og destinationen skabes med værktøjet Klipegenskaber, ikke i Teksteditoren.

·    Miniaturevisning: Denne specielle form for normal knap viser en miniatureframe (eller et miniatureklip) fra den del af filmen, den er linket til.

·    Forrige: Denne knap findes på den anden og de efterfølgende sider i flersidede menuer (menuer med links til flere normale knapper eller miniatureknapper, end der er plads til på en side). Den linker til den foregående menuside.

·    Næste: Denne knap findes på alle andre end den sidste side af flersidede menuer. Den linker til den følgende side.

Der findes flere forskellige eksempler på hver af de knaptyper, som følger med Studio. Hver knap er en billedfil i Targa-formatet (tga). Hvis man undersøger filerne i et billedprogram, f.eks. Adobe Photoshop eller Paint Shop Pro, vil man kunne se, at de gennemsigtige områder af knappen – og de specielle områder til visningen af miniaturebilleder (hvor det er relvevant) – defineres af en alfakanal, der følger med billedet.

Som sædvanligt er der en knap til valg af mappe, som lader dig definere, hvorfra de viste billeder skal hentes.

For at bruge en af de indbyggede knapper skal du blot trække den fra Albummet og ind i Redigeringsvinduet, hvor den bliver til et knapobjekt – i princippet en nøjagtig kopi af billedobjektet.

Pinnacle Studio image002 Sektionen KnapperStandardhandlingen for de medfølgende knapper kan ses ud fra deres filnavn, men du kan angive en ny handling til den valgte knap fra drop-menuen i sektionen Billeder fra Teksteditorens Album. Første valgmulighed på listen er “Not a button” (Ikke en knap), som sletter handlingen fra objektet – det er nu kun en grafisk fil. De andre valg svarer til knaptyperne beskrevet ovenfor.

Tip: Husk, at det ikke er knappens udseende, der bestemmer handlingen, men at det er den tildelte knaptype fra menuen.

Sådan fremhæver du knapper

Pinnacle Studio image003 Sektionen KnapperDVD-menuer (men ikke VCD- og S‑VCD-menuer), giver dig visuel feedback ved at fremhæve den pågældende knap, når seeren ruller gennem menuen. En særligt aktiv fremhævning adskiller en knap, der er ved at blive anvendt, lige inden handlingen foretages. (Du kan se, hvordan det ser ud i Afspilleren og afprøve menuerne enten med musen eller Afspillerens DVD-knapper).

Teksteditoren giver dig mulighed for at definere en farve for hver fremhævningstype og et stilvalg, som afgør, hvordan fremhævningen optegnes. Knapperne til disse indstillinger findes under listen knaptype:

Klik på farvevælgerne Active og Selected (aktiv og markeret) for at indstille de fremhævningsfarver, der fungerer bedst for din menu. Det kan hjælpe til at tydeliggøre dine menuer, hvis du bruger ensartede fremhævningsfarver i alle menuer på disken.

Fra venstre mod højre er de tre fremhævningstyper:

·    Boks: Fremhævningen tegnes som en rektangel rundt om knappen.

·    Følg form: Fremhævningen dækker det synlige område af knappen, uanset dens form.

·    Understregning: Knappen understreges.

Disse fremhævningsmuligheder kan føjes til enhver form for knap, som er opbygget af alle former for objekter – ikke kun billeder hentet ind fra Albummet. Hvis du vil slå fremhævningen fra, mens du arbejder i Teksteditoren, skal du fjerne fluebenet i markeringsboksen Highlight style (fremhævningsstil).

Sektionen Knapper