Objektværktøjer

Pinnacle Studio 251 object toolbox ObjektværktøjerDenne klynge med fire Teksteditorværktøjer er placeret i venstre side under Redigeringsvinduet.

Pinnacle Studio 251 object ObjektværktøjerDet første værktøj (pilen) bruges til alle redigeringsopgaver på det markerede objekt. Et markeret objekt er omsluttet af en række ankerpunkter, som du kan bruge til at ændre dets størrelse, placering, proportioner og geometriske opbygning.

De andre tre værktøjer bruges til at skabe objekter i Redigeringsvinduet – tekstbokse, ellipser og rektangler.

Pinnacle Studio 252 creating object ObjektværktøjerHver af dem anvendes på nogenlunde samme måde. Klik på et af de tre værktøjer, og klik derefter i Redigeringsvinduet på det sted, hvor det ene hjørne af objektet skal være. Brug musen til at trække objektet ud til sin rette form som vist med den punkterede linje.

Pinnacle Studio 252 finished object ObjektværktøjerSlip musen, når objektet har den størrelse og de proportioner, du ønsker. Afhængig af typen vil objektet blive dannet med de angivne dimensioner. Objektets andre specifikationer – farve, farveovergange, skygger etc., afhænger af det valgte look i Teksteditorens Album. Alle specifikationerne kan senere ændres, hvis du ønsker det.

Når objektet er blevet oprettet, vil det objektværktøj, som du brugte, blive deaktiveret, og markeringspilen vil blive aktiv igen. Objektet selv forbliver markeret – vist som sædvanligt med ankerpunkter – og kan nu ændres med musen.

Objekters rækkefølge i tre dimensioner

Pinnacle Studio 252 object layers diagram ObjektværktøjerDa objekter kan overlappe hinanden, er det let at ryge ind i det problem, hvor et objekt, som skulle være helt synligt, er delvis eller totalt dækket af et eller flere andre objekter. I disse tilfælde kan du bruge de fire omplaceringskommandoer i menuen Layers (lag) i Teksteditoren. Disse kommandoer påvirker det markerede objekt, som er repræsenteret ved firkant nr. “3” i diagrammet.

·    Bring to Front: (Placer forrest) Objektet flyttes op foran alle de andre objekter. I diagrammet bliver objekt nr. 3 nu til objekt nr. 1.

·    Send to Back: (Placer bagest) Objektet lægges bag alle de andre objekter. Objekt 3 ligger nu bag objekt 5.

·    Bring Forward One Layer: (Flyt et lag fremad) Objekt 3 ligger nu foran objekterne 2, 4 og 5, men ligger stadig bag objekt 1.

·    Send Back One Layer: (Flyt et lag bagud) Objekt 3 ligger nu bag objekt 1, 2 og 4, men stadig foran objekt 5.

Om tekstobjekter

Når man vælger et tekstobjekt, afviger det på et afgørende område fra, hvis man vælger et rektangel eller en ellipse: Objektets Tekstfelt bliver “aktiveret”, så enhver tasteberøring vil aktivere feltet og vise den tekst, du skriver.

Pinnacle Studio 253 text box ready Objektværktøjer

Aktiveringen af tekstfeltet markeres ved en tekstmarkør med en ændret ramme omkring objektet og ved, at ankerpunkterne er forsvundet.

Pinnacle Studio 254 text box   studio Objektværktøjer

Når et tekstobjekt ikke er valgt, kan du aktivere tekstfeltet direkte ved at klikke i midten af objektet. Hvis du ønsker at få vist rammen og ankerpunkterne, skal du klikke på kanten af objektet. Med de andre objekttyper kan du klikke hvor som helst i det for at aktivere det.

Hvis du vil deaktivere et tekstfelt, skal du blot klikke i Redigeringsvinduet uden for tekstobjektet.

Eftersom tekst er en vigtig ingrediens i de fleste titler og menuer, vil Teksteditoren automatisk opbygge og aktivere et tekstobjekt i midten af Redigeringsvinduet, hvis du begynder at skrive, uden at der endnu er blevet dannet noget tekstobjekt.

Avanceret tekstredigering

Som i et tekstbehandlingsprogram giver Teksteditoren dig mulighed for at formatere teksten. Du skal blot markere en sammenhængende række tegn med musen og tilføje den formatering, du ønsker.

Du kan ændre på bogstavernes stil (skrifttype, typografi og udseende), ordne opgaver i udklipsholderen (klip, kopier, sæt ind), slette og anvende en række specielle kommandoer til placering, spatiering og skalering, som du kun kan få adgang til via tastaturet. Disse er beskrevet under Tastaturgenveje.

Objektværktøjer