Forhåndsvisning og billedmanipulering

Når du arbejder med værktøjet Videoeffekter og vælger effekter og justerer parameterindstillinger, vil Afspilleren give en løbende opdateret forhåndsvisning af den pågældende frame i din film. En forhåndsvisning af et enkelt billede giver muligvis ikke meget resultat, når du arbejder med effekter, som udvikler sig over hele klippet (som Water drop- effekten).

I sådanne tilfælde er du nødt til at spole klippet tilbage for at se den fulde virkning af den effekt, du benytter.

Idet mange funktioner kræver et stort antal beregninger, vil en fuldstændigt glat og detaljeret forhåndsvisning af hele klippet i de fleste tilfælde ikke være tilgængeligt lige med det samme. Hver gang en funktion tilføjes eller fjernes, eller indstillingerne ændres, begynder Studio at ”overføre” klippet – ved at genberegne dets endelige udseende i baggrunden – uden at afbryde dit arbejde. En farvet bar viser sig i Tidsskalaen over klippet, mens baggrundsberegningen foregår.

Baggrundsberegning er valgfrit. Om nødvendigt kan du slå funktionen fra i panelet Projektindstillinger (Indstillinger Ø Projektindstillinger).

Forhåndsvisning og billedmanipulering