Äänenvoimakkuus ja tasapaino -työkalu

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkaluVerrattuna äänen säätämiseen Aikajanalla, Äänenvoimakkuus ja tasapaino -työkalu tarjoaa enemmän säätöjä järjestettynä kätevästi yhteen paikkaan. Siinä on myös ohjaimet sekä vasen-oikea- että surround-tasapainoa varten. Tämä työkalu toimii samantapaisesti kuin perinteinen äänimikseri.

Saatavuus: Vain Studio Plus tukee Surround-äänen toistoa.

Pinnacle Studio image002 Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkalu

Äänenvoimakkuus ja tasapaino -työkalu tarjoaa erilliset taso-ohjaimet  kaikille ääniraidoille: alkuperäiselle äänelle (kuvassa vasemmalla), päällekkäisäänelle, äänitehosteille ja selostuksille ja taustamusiikille. Päällekkäisäänen ohjaimet ovat näkyvillä vain, kun päällekkäiskuva- ja -ääniraidat ovat avoinna Movie-ikkunassa.

Tasapaino-ohjaimella, joka sijaitsee työkalun oikeanpuolisessa osassa, minkä tahansa leikkeen tai leikkeen osan ääni voidaan muuttaa stereoääneksi (yksiulotteinen) tai jommaksikummaksi surround-äänen (kaksiulotteinen) tyypiksi. Tyyppi valitaan ohjaimen yläpuolella olevasta pudotusvalikosta.

Pinnacle Studio 294 track volume panel Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkaluJokaisella ääniraidalla on omat tasosäätimensä. Vasemmalla näet alkuperäisen äänen säätimet.

Säätimiin ja näyttöihin kuuluu raidan mykistyspainike Œ. Kun tämä painike on ala-asennossa, elokuvassasi ei käytetä mitään ääniraidan leikkeistä. Raidan mykistyspainikkeen kuvakkeella on toinenkin tarkoitus: se tunnistaa, mitä raitaa tasonsäätimet koskevat. Tämä on ainoa nähtävissä oleva ero kolmen äänisäädinsetin välillä (neljän, jos päällekkäisraita on näkyvissä).

Raidan voimakkuus –säädin  nostaa ja laskee raidan yleistä äänenvoimakkuuden tasoa. Näin ollen se vaikuttaa tasonsäätölinjojen vertikaaliseen asentoon kaikissa raidan leikkeissä, mutta se ei vaikuta niiden ääriviivoihin. Näpäytä säädintä ja vedä sitä myötäpäivään (korkeintaan kello kahden asentoon) lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Käännä säädintä vastapäivään (korkeintaan kello kuuden asentoon) alentaaksesi äänenvoimakkuutta.

Pinnacle Studio 295 track volume knobs Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkalu

Tasosäätimet, alin voimakkuus (V), oletusvoimakkuus (K) ja ylin voimakkuus (O).

Häivytyssäädintä Ž liu’uttamalla voi valita aktiivisen raidan tason suhteellisen tason asteikolla , joka on kalibroitu desibeleissä (dB). 0 dB viittaa tasoon, jolla leike alunperin äänitettiin. Nykyinen taso näytetään numeroilla erillisessä näytössä .

Häivytyssäätimen sijainti näyttää äänenvoimakkuuden elokuvasi senhetkisessä kohdassa suhteessa alkuperäiseen tasoon. Vedä säädintä ylös tai alas äänen tason muuttamiseksi. Jos raidalla ei kyseisessä aikaindeksissä ole leikettä, säädin on harmaa (pois käytöstä). Jos raita on mykistetty, säädin on harmaa ja alimmassa asennossaan. Häivytyksen säätäminen luo raidalle äänenvoimakkuuden säätökahvan, kuten kohdassa Äänen säätäminen Aikajanalla kuvataan.

Raidan toistovoimakkuuden ääriviiva, tai kuori, yhdistää raidan yleisen äänenvoimakkuuden ja raidan jokaisen yksittäisen kohdan suhteellisen tason. Tätä yhdistettyä tasoa, jonka äänenvoimakkuuden säätölinjat näyttävät graafisesti äänileikkeissä, käytetään varsinaisessa äänidatassa raidan ulostulotason muodostamiseen, kuten tasomittarissa osoitetaan. Tasomittari näyttää toiston aikana kyseisen kohdan äänenvoimakkuuden. Äänen “leikkautumista” eli ääntä, joka syntyy, kun ääntä yritetään säätää digitaalisen signaalin sietämän rajan ulkopuolelle voit välttää varmistamalla, että äänen taso ei koskaan yllä aivan mittarin ylärajaan saakka. Leikkautumisen ilmaisin syttyy mahdollisen leikkautumisen aikana ja hetkeksi sen jälkeen.

Häivytys-painikkeet tekevät elokuvan senhetkiseen kohtaan sisään- tai uloshäivytyksen. Jos haluat visuaalisen vahvistuksen niiden toiminnasta, katso leikkeen äänensäätölinjaa napsauttaessasi häivytyspainikkeita. Häivytyksen kestoa voi säätää nollasta 59 sekuntiin. Valitse kesto Projektiasetukset-vaihtoehtopaneelissa (Asetukset Ø Projektiasetukset) kohdan Äänihäivytykset alla. Häivytyksiä ei voi käyttää liian lähellä leikkeen alkua tai loppua.

Tasapaino-ohjain

Tässä ohjaimessa on kolme toimintatilaa – stereo, surround ja dialog – jotka voit valita ohjaimen yläpuolella olevasta pudotusvalikosta. Voit vaihtaa toimintatilaa milloin tahansa, jopa yksittäisen äänileikkeen sisällä.

Pinnacle Studio image005 Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkalu

Saatavuus: Vain Studio Plus tukee surround-ääntä.

Kaikissa toimintatiloissa kunkin raidan sijainti kussakin elokuvan kohdassa ilmenee sen kaiutinkuvakkeesta. Ikoni on samanlainen kuin vastaavan raidan mykistysosoittimen
ikoni.

Stereo-tilassa määrität raidan sijainnin vetämällä sen kaiutinkuvaketta vasemmalle ja oikealle pääkaiutinparin välissä:

Pinnacle Studio image006 Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkalu

Alkuperäisen äänen raita stereomiksauksen keskellä, äänitehosteraita vasemmalla ja päällekkäisraita oikealla. Tässä esimerkissä  musiikkiraidan ikoni (keskikohdasta oikealle) esitetään haalennettuna, mikä tarkoittaa, että  raita on joko mykistetty tai että raidalla ei ole leikettä kyseisessä aikaindeksissä.

Surround-tilassa voit sijoittaa kunkin raidan joko edestä taakse (“häivytys”) tai vasemmalta oikealle (“tasapaino”). Kukin raita voidaan itsenäisesti sijoittaa mihin tahansa kulmissa olevien neljän kaiuttimen määrittämälle suorakaiteen muotoiselle kuuntelualueelle.

Dialog-toimintatila on periaatteeltaan samanlainen, mutta se käyttää lisäksi kuuntelualueen edessä olevaa keskikaiutinta. Jos lähetät osan leikkeen äänestä keskimmäisen kaiuttimen kautta, äänen tulosuunnan tasapainottaminen vaihtelevassa surround-miksauksessa helpottuu. Äänilähteen paikkaa voidaan samaan aikaan vapaasti vaihdella kahdessa ulottuvuudessa, aivan kuten normaalissa surround-tilassa.

Pinnacle Studio image007 Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkalu

Surround- ja Dialog-toimintatilat: Vasemmalla surround-tilassa oleva musiikkiraita on sijoitettu kuuntelualueen takaosaan. Oikeanpuolisessa kuvassa samassa aikaindeksissä oleva alkuperäisäänen raita on dialog-tilassa. Dialog-tila korostaa alkuperäisääntä käyttämällä miksauksessa myös keskellä sijaitsevaa kaiutinta.

Raidan ikonin sijainnin asettamiselle tasapaino-ohjaimessa on kaksi tapaa. Voit joko näpäyttää minkä tahansa raidan ikonia ja vetää sen haluamaasi kohtaan tai siirtää sitä vetämällä kolmionmallisia sijaintisäätimiä ohjaimen alapuolella ja oikealla. Alapuolella oleva sijaintisäädin määrittää aktiivisen leikkeen äänen ulostulokohtaa vasen-oikea-suunnassa ja oikealla oleva säädin määrittää ulostulokohtaa etu-taka-suunnassa.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons Äänenvoimakkuus ja tasapaino  työkalu

Vedä raidan ikonia suoraan (vasen) tai sijaintisäätimellä (oikea).

Äänenvoimakkuus- ja tasapainoääriviivojen katselu

Työsi jokainen äänileike näyttää äänenvoimakkuuttaan, oikea-vasen-tasapainoaan tai etu-taka-tasapainoaan kuvaavan ääriviivan. Valitaksesi mikä näistä kolmesta viivasta esitetään, käytä äänileikkeessä hiiren oikealla näppäimellä esiintulevan kontekstivalikon komentoja. (katso Äänileikkeen anatomia”).

Ääriviivoja voidaan muotoilla suoraan Aikajanalla käyttämällä säätökahvoja.

Äänenvoimakkuus ja tasapaino -työkalu