Äänileikkeen anatomia

Aikajanalla olevassa äänileikkeen kuvakkeessa on monta osaa. Leikkeen reunat on osoitettu pystypalkein. Äänileikkeen varsinainen sisältö ilmaistaan aallon muotoisella grafiikalla:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Äänileikkeen anatomia

Aaltograafinäyte kolmesta vierekkäisestä leikkeestä.

Aaltograafin muoto kertoo äänen luonteesta. Hiljainen ääni muodostaa kapean aallon, joka on lähellä leikkeen keskiviivaa. Voimakas ääni muodostaa aallon, jossa on korkeampia nousuja ja laskuja, ja joka yltää melkein leikkeen ylä- ja alareunaan. Jatkuvassa äänessä, kuten auton moottorin äänessä, on useita pulsseja lähekkäin pakattuna. Katkonaisessa äänessä puolestaan on lyhyitä sykäyksiä, joiden välissä on hiljaisuutta, jonka kohdalla aalto muodostaa horisontaalisen linjan.

Voimakkuuden linja

Oranssi äänenvoimakkuuden linja paljastaa raitaan ja leikkeeseen tekemäsi muutokset graafisesti. Jos et ole säätänyt ääntä lainkaan, linja kulkee suoraan leikkeen poikki noin kolmen neljäsosan korkeudella. Tämä on “nollavoimakkuuden” (0 dB) taso, missä leikkeen alkuperäistä äänenvoimakkuutta ei ole lisätty tai laskettu.

Jos ainoa tekemäsi muutos on koko leikkeen äänenvoimakkuuden nostaminen tai laskeminen, linja on yhä horisontaalinen, mutta keskikohtaa ylempänä tai alempana.

Jos olet säätänyt ääntä leikkeen sisällä, linja koostuu nousevista ja laskevista segmenteistä, jotka kohtaavat äänenvoimakkuuden säätökahvoissa.

Pinnacle Studio image002 Äänileikkeen anatomia

Toisin kuin aaltograafi tai tasapainon ja häivytyksen linjat (katso alla), äänenvoimakkuuden linja on skaalattu logaritmisesti. Havaittu äänen voimakkuus vaihtelee logaritmisesti äänisignaalin vahvuuden mukaan. Tämä toiminto auttaa äänenvoimakkuuden linjaa kuvaamaan tarkemmin sitä, mitä todella kuulet. Esimerkiksi ylöspäin kaartuva linjan osa tuottaa pehmeän, tasaisen äänen noston alkutasosta lopputasoon.

Vihreä stereotasapainon linja ja punainen etu/taka-tasapainolinja (”häivytys”) toimivat samaan tapaan kuin äänenvoimakkuuslinja, paitsi että molemmissa tapauksissa neutraali asento on leikkeen pystysuuntaisessa keskikohdassa, ja säätöskaala on lineaarinen.

Stereotasapainolinjan nostaminen sijoittaa äänileikkeen ulosajon kuuntelijasta katsoen enemmän vasemmalle, kun taas linjan laskeminen vie äänileikkeen kuuntelijan oikealle. Samalla tavalla etu-takatasapainolinjan nostaminen (“häivytys”) siirtää leikkeen pois kuuntelijasta ja laskeminen tuo sen kuuntelijaa kohti.

Huomaa: Voit vain katsella ja editoida leikkeen häivytyslinjaa, kun Äänenvoimakkuus ja tasapaino –työkalu on surround-asennossa. Linjan muuttamisen vaikutuksia voi esikuunnella vain järjestelmissä, joissa surround-äänen toisto on mahdollista.

Valitaksesi mikä kolmesta säätölinjasta näytetään, käytä äänileikkeen oikean näppäimen kontekstivalikkoa:

. Pinnacle Studio image003 Äänileikkeen anatomia

Saatavuus: Vain Studio Plus tukee surround-ääntä.

Äänileikkeen anatomia