Melunvähennys

Tämä pitkälle kehittynyt suodatin vaimentaa ei-toivottua ääntä missä tahansa äänileikkeessä. Suodatin reagoi dynaamisesti muuttuviin ääniolosuhteisiin leikkeen sisällä. Valitsemasi esiasetus määrää aloituspisteen, josta mukautuva algoritmi jatkaa matkaansa.

Yleensä voit parantaa tuloksiasi vielä enemmän säätämällä Noise reduction (melunvähennys) ja Fine tuning (hienosäätö) -muuttujia. Säätämistä seuraa noin sekunnin mittainen viive ennen kuin kuulet asetuksen aiheuttaman muutoksen, joten muutoksia kannattaa tehdä pienissä erissä ja tarkistaa välillä, joko leikkeessä on tapahtunut parannusta.

Pinnacle Studio image001 Melunvähennys

Melunvähennys: Kun kameraa käytetään ulkotiloissa ja näyttelijät ovat kaukana mikrofonista, “häiriöäänet” saattavat olla erittäin voimakkaita. Lisäksi tilannetta saattavat pahentaa kameran sisäiset äänet, jotka voivat nousta häiritsevälle tasolle. Jos kohtausta kuvattaessa sen sijaan käytetään kameran linjatasoiseen äänituloliitäntään kytkettyä solmiomikrofonia, häiriöäänet voivat olla huomattavasti hiljaisempia. Säädä Noise Reduction -säätöä saadaksesi ääniolosuhteet ja signaalin vastaamaan toisiaan.

Hienosäätö: Fine Tuning kontrolloi käytetyn puhdistuksen määrää. Tätä tarvitaan vain silloin, kun Noise Reduction -taso on matala, sillä korkeammilla tasoilla melu on jo eliminoitu.

Automaattinen mukautus: Kun Auto Adapt -vaihtoehto on ruksattu, suodatin mukautuu automaattisesti muutoksiin leikkeen melun tyypissä tai määrässä. Fine Tuningia ei käytetä kun Auto adapt on aktivoitu.

Tuulenpoisto: Remove Wind -valintalaatikon ruksaaminen aktivoi suodattimen, joka vähentää  äänileikkeestä tuulen ääntä ja muita vastaavia, ei-toivottuja ääniä.

Huomaa: Noise Reduction -suodatin auttaa korjaamaan monenlaista materiaalia, mutta se ei ole ihmelääke. Tuloksesi riippuvat alkuperäisestä materiaalista sekä ongelmien luonteesta ja vakavuudesta.

Melunvähennys