Tasain

Tämä Studio Plussan tehoste auttaa kompensoimaan yleistä ongelmaa, joka ilmenee äänitettäessä ääntä videotuotantoja varten: epätasapaino nauhoitetun alkuperäisäänen eri elementtien voimakkuuden välillä. Esimerkiksi selostuksesi videota kuvatessa saattaa olla äänitetty niin suurella voimakkuudella, että muut ympärillä olevat äänet jäävät sen peittoon.

Levelerin (tasain) käyttämisen juju on löytää tavoitevoimakkuus alkuperäisessä leikkeessä jossakin voimakkaan ja pehmeän äänen välillä. Tämän voimakkuuden alapuolella leveler toimii laajentajana, ja nostaa alkuperäistä tasoa vakiosuhteessa. Tavoitetason yläpuolella leveler toimii puristimena ja laskee alkuperäistä tasoa. Muuttujien huolellisella säädöllä äänen sisäistä tasapainoa voidaan parantaa huomattavasti.

Tasain